Poradenství v odpadovém hospodářství

Analýza odpadového hospodářství

Zanalyzujeme současný stav vašeho odpadového hospodářství, abychom vám navrhli řešení, které bude odpovídat vašim potřebám a požadavkům.

Analýza odpadového hospodářství

Nic neděláme bezdůvodně, vždy se opíráme o data. Ta jsou klíčová k tomu, abychom definovali potřeby vašeho města či obce a podle nich navrhli vhodné řešení.

Proto než se společně pustíme do změn ve vaší samosprávě, nejdříve zanalyzujeme aktuální stav vašeho odpadového hospodářství a jeho nastavení. Vždy k tomu využíváme vstupní analýzu a pokud budete mít zájem, tak i fyzickou analýzu odpadu a roadmapu.

Vstupní analýza odpadového hospodářství

Na začátku spolupráce od vás budeme potřebovat informace o aktuálním stavu vašeho odpadového hospodářství. Podle nich vám pak zpracujeme vstupní analýzu. Tato analýza odhalí potenciál vašeho odpadového hospodářství. My vám pak na základě výsledků doporučíme nejlepší řešení pro vaše město či obec (například evidenci odpadů nebo třídění kuchyňského odpadu).

Ve vstupní analýze vám také představíme několik variant, kterými se můžete vydat. Ukážeme vám například, jak bude vaše odpadové hospodářství vypadat, pokud nic nezměníte. Také vám ukážeme, jaký je potenciál ke zlepšení, když zavedete změny, které jsme vám navrhli. Společně pak vybereme jednu z cest a stanovíme cíle, kterých chcete dosáhnout. Následně naplánujeme akční kroky a pustíme se do jejich realizace.

Fyzická analýza odpadu

Pokud chcete zjistit, jaký je reálný stav vašeho odpadového hospodářství a jaký je potenciál třídění ve vašem městě či obci, doporučujeme před zavedením změn provést fyzickou analýzu odpadu. Při fyzické analýze odpadu svezeme obsah několika popelnic na směsný komunální odpad na jednu hromadu. Tu pak rozdělíme na složky, co by se daly ještě vytřídit. Vy se dozvíte podrobnosti o složení směsného komunálního odpadu ve vašem městě/obci a odhalíte, kde mají vaši občané mezery ve třídění a na co je důležité se zaměřit.

Roadmapa

Jestli vás zajímá, jak krok po kroku optimalizovat odpadové hospodářství, zpracujeme pro vás roadmapu. Tato podrobná studie zahrnuje strategický plán, který definuje požadované cíle a popisuje důležité kroky k jejich dosažení.

V roadmapě zhodnotíme v oblasti nakládání s komunálním odpadem ve vašem městě či obci. Současně vám doporučíme zásadní změny, které vám pomohou výrazně snížit množství směsného komunálního odpadu i navýšit úroveň třídění. Navrhneme vám, jak efektivně sbírat tříděné složky a jak správně zavést sběr kuchyňského odpadu. Dále vybereme vhodný motivační systém, který bude pro občany i podnikatele dostatečně zajímavý, aby začali více třídit. Zohledníme také legislativní podmínky stanovené novým zákonem o odpadech i oběhovým balíčkem Evropské unie.

Vstupní analýza odpadového hospodářství

Vstupní analýza

  • na základě dodaných dat zanalyzujeme aktuální stav vašeho odpadového hospodářství
  • analýzu vám zpracujeme ZDARMA
Mám zájem
Fyzická analýza odpadu

Fyzická analýza

  • ručně roztřídíme obsah několika popelnic na směsný komunální odpad
  • získáte přesné informace o tom, co se skrývá ve vašich popelnicích na směsný komunální odpad a jaký je ve vašem městě/obci potenciál třídění
Mám zájem

Roadmapa

  • strategický plán odpadového hospodářství
  • definuje cíle nebo požadované výsledky a zahrnuje hlavní kroky nebo milníky potřebné k jeho dosažení
Mám zájem

Poraďte se s námi, jak zlepšit vaše odpadové hospodářství

Ozvěte se nám a my vám zpracujeme analýzu, která vám ukáže, jak zlepšit odpadové hospodářství ve vaší samosprávě.

Nebo kontaktujte přímo vašeho regionálního manažera

Důležité je mít přehled Zjistěte, jak funguje evidenční systém odpadů

JRK skenování QR kódu