JRK | Analýza odpadového hospodářství - Pro méně odpadu
Poradenství v odpadovém hospodářství

Analýza odpadového hospodářství

Analyzujeme současný stav vašeho odpadového hospodářství, abychom mohli navrhnout nejvhodnější řešení pro vaši samosprávu.

Analýza odpadového hospodářství

U optimalizace odpadového hospodářství přistupujeme ke každému městu či obci individuálně, aby jeho nastavení bylo co nejefektivnější. Proto jsou pro nás klíčové důkladné analýzy odpadového hospodářství.

Abychom zohlednili to, co přesně potřebuje daná obec či město, tak před zaváděním daného řešení vždy analyzujeme stav současného odpadového hospodářství a jeho nastavení.

Díky vstupním datům (jde například o dokumentaci, výkazy OH atp.) vypracujeme vstupní analýzu. Tak zjistíme potenciál odpadového hospodářství města či obce, se kterým později pracujeme. Výsledkem vstupní analýzy jsou dva směry. První ukazuje, jak bude vaše OH vypadat, pokud se nic nezmění. Tím druhým je potenciál zlepšení, pokud zavedete navržené změny.

Pokud se rozhodnete změny zavést, tak doporučujeme na začátek provést tzv. fyzickou analýzu odpadu. Ta vzniká ve spolupráci s neziskovou organizací INCIEN, kdy se doslova prohrabeme komunálním odpadem. Zjistíme tak jejich složení, respektive kolik % odpadů se dá ještě z SKO, které obec či město produkuje, vytřídit. Díky tomu získáme reálný přehled o odpadech ve vaší obci/městě.

Tyto informace zapracujeme do roadmapy, ve které navrhneme implementaci konkrétních řešení. Ta povedou k dosažení odsouhlasených cílů.

Pokud se shodneme na daném řešení, které budeme implementovat, transformujeme roadmapu do konkrétního realizačního projektu. V něm krok po kroku ukážeme, jak budeme při zavádění daného řešení postupovat.

Tím však naše práce nekončí. Po zavedení změn v obci či městě pravidelně monitorujeme a vyhodnocujeme výsledky. Na jejich základě pak můžeme podniknout další kroky.

Pozitivní výsledky, kterých dosáhneme v rámci našeho partnerství, prezentujeme po dohodě jako DOBRÉ PŘÍKLADY PRAXE.

Realizační projekt

  • detailní rozpracování návrhu roadmapy
  • implementace konkrétních řešení krok po kroku
Mám zájem

Roadmapa

  • strategický plán odpadového hospodářství
  • definuje cíle nebo požadované výsledky a zahrnuje hlavní kroky nebo milníky potřebné k jeho dosažení
Mám zájem
Fyzická analýza odpadu

Fyzická analýza

  • ručně roztřídíme cca 500 kg SKO vysypaného z černých popelnic
  • samospráva získá přesné informace o tom, z čeho se SKO v jejich obci či městě skládá a jaký je potenciál třídění
  • provádíme ve spolupráci s neziskovou organizací INCIEN
Mám zájem
Vstupní analýza odpadového hospodářství

Vstupní analýza

  • k tomu je potřeba vaše součinnost v poskytnutí potřebné dokumentace
  • poskytujeme každému zákazníkovi ZDARMA
Mám zájem

Poraďte se s námi, jak zanalyzovat stav vašeho odpadového hospodářství

Dejte nám vědět, že máte zájem zlepšit odpadové hospodářství a náš regionální manažer pro váš kraj se vám bude věnovat.

Nebo kontaktujte přímo vašeho regionálního manažera

Důležité je mít přehled Zjistěte, jak funguje evidenční systém odpadů

JRK skenování QR kódu