Zpět na seznam článků

Dobšice kompletně mění hospodaření s odpady

Příklady z praxe | 28.04.2021

Do rozsáhlé modernizace odpadového hospodářství se pustila i jihomoravská obec Dobšice. Ta zavádí takzvané chytré technologie, díky tomu očekává samospráva obce výrazně vyšší efektivitu nakládání s odpady a s tím spojené úspory.

adresný sběr odpadu od dveří

Do rozsáhlé modernizace odpadového hospodářství se pustila i jihomoravská obec Dobšice. Ta do této oblasti zavádí takzvané chytré technologie. Díky tomu očekává samospráva obce výrazně vyšší efektivitu nakládání s odpady a s tím spojené úspory. Ty se již projevily – Dobšicím se meziročně zdvojnásobily platby za pytlový odpad.

Obec v rámci modernizace odpadového hospodářství: 

– spouští nový motivační systém – ten bude občany motivovat paušálními slevami – podmínkou je, aby se zapojili do pytlového sběru a snížil se tak počet výsypů směsného komunálního odpadu. 

– začala evidovat jednotlivé výsypy – nechala umístit RFID (radiofrekvenční) čipy na sběrné nádoby s komunálním odpadem a díky propojení s evidenčním systémem ECONIT může přesně sledovat, kdy byla jednotlivá nádoba vysypána. 

zavedla evidenční systém ECONIT i pro tříděný pytlový odpad – obec tak může přesně sledovat množství vytříděného papíru či plastu a tomu přizpůsobit frekvenci sběrů. 

spustila pytlový sběr papíru a plastu dům od domu – to byl první krok modernizace odpadového hospodářství. Občané tak získali pohodlný systém třídění odpadu, protože s ním nemusí chodit do sběrného místa – naplněně pytle sbírají zaměstnanci obce. Navíc je tento systém adresný, tedy není anonymní, a tak se občané chovají se k odpadům zodpovědněji. 

„Přistoupili jsme ke kompletní proměně odpadového hospodářství z více důvodů. Především jsme chtěli modernější a efektivnější odpadové hospodářství a podstatné jsou pro nás samozřejmě i úspory, které proměna přináší,“ vysvětlil starosta Dobšic Jaroslav Jenšovský a doplnil: „důležité pro nás také je, že modernizované odpadové hospodářství je výrazně vstřícnější k životnímu prostředí.“

O společnosti JRK Česká republika

Firma nabízí nápaditá řešení, jak zlepšit nakládání s odpady. Má tři hlavní poslání: maximalizaci úrovně třídění, předcházení vzniku odpadu a dlouhodobou spolupráci se samosprávami. Aby toho dosáhla, tak nabízí komplexní partnerství v odpadovém hospodářství a řešení na míru pro každou obec.

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství