ECONIT dosáhl prvních fantastických výsledků. Prostřední Bečva třídí mnohem více odpadu.

04.05.2017

Obec Prostřední Bečva dosáhla prvních výsledků od zavedení chytrého evidenčního systému odpadů ECONIT. Po čtyřech měsících od jeho spuštění se enormně zvýšilo množství vytříděných složek odpadu v obci a došlo k poklesu směsného komunálního odpadu. Pan starosta Radim Gálik je z výsledků prvních měření upřímně potěšen.

Přestože byl systém ECONIT zaveden v obci teprve před čtyřmi měsíci a leden byl v podstatě zkušební měsíc, podařilo se již celkové množství směsného komunálního odpadu snížit o více než 20 % oproti prvnímu kvartálu loňského roku. „Začátek nebyl jednoduchý, ale po několika porodních bolestech systém funguje“, komentoval zavádění systému pan starosta a dodal „řekl jsem si, že první měsíc nám nic neukáže, ale po prvním čtvrtletí by se již výsledky mohly projevit. A musím Vám říct, že jsem byl opravdu překvapen, a to velice, velice pozitivně.“

A jaké jsou tedy změny množství produkovaného odpadu? Začneme plastem, kterého v obci za první čtvrtletí roku 2016 vytřídili 2,59 tun. Za první čtvrtletí tohoto roku už činilo množství vytříděného plastu 4,66 tun. Výsledkem je tedy nárůst o 80%. Papír je na tom ještě lépe. V prvním čtvrtletí roku 2016 1,78 tun a v letošním roce již 3,38 tun – nárůst 90%. Také u skla došlo k výraznému nárůstu. V roce 2016 to bylo za první čtvrtletí 2.5 tuny a v letošním roce už 4,14 tun – nárůst 66%.

„Přiznám se, že jsem očekával zlepšení, ale rozhodně ne tak výrazné. Je neuvěřitelné, jak jste se v třídění odpadů zlepšili, a já Vám za to opravdu děkuji. Jsem na Vás pyšný. Díky Prostřednobečvané.“ chválil své občany pan starosta.

Výsledky měření a porovnání.

Směsný odpad (t)Plast (t)Papír (t)Sklo (t)
1. kvartál 2016141,912,591,782,50
1. kvartál 2017111,684,663,384,14
Nárůst / pokles-21,30%79,92%89,89%65,60%

Podívejte se na reportáž české televize

evidencni systemm odpadu econit prostredni becva

chytry evidencny system odpadu econit

 

O obci ve zkratce:

Obec Prostřední Bečva leží ve východní části Radhošťské hornatiny a Vsetínských vrchů v nadmořské výšce 430m. Svou rozlohou 23,5237 km2 patří mezi středně velké obce okresu.

V obci je postaveno celkem 620 rodinných domků. K rekreaci je využíváno 476 rekreačních chat a chalup, stejně tak 20 rekreačních středisek. Prostřední Bečva měla k 31. 12. 2015 celkem 1733 obyvatel.

V roce 2017 obec Prostřední Bečva zavedla evidenční systém odpadů Econit, který monitoruje produkci směsného odpadu a tříděného odpadu. Každá domácnost má pro označený svých odpadů unikátní kód.

Obec zajišťuje pravidelný svoz tříděného odpadu (plasty, nápojové kartony – tetrapaky, sklo a papír). Ve sběrném dvoře odebírá: velkoobjemový odpad, elektrospotřebiče, tříděný odpad, nebezpečný odpad, pneumatiky, kovový odpad. A na bioodpady pořídila 3 sběrná místa formou umístění velkoobjemových kontejnerů na bioodpad.

Více o ECONITu ZDE.

Předchozí článek Další článek
Zavřít video