Hledáte odpovědi?

Často kladené otázky

Potřebujete poradit? Připravili jsme pro vás nejčastější otázky z oblastí, kterým se věnujeme.
Pokud odpověď na vaše otázky nenajdete, neváhejte nás kontaktovat, rádi vám vše zodpovíme.

Vybírejte podle velikosti zahrady a množství odpadu. Osvědčilo se vybírat litráž kompostéru podle rozlohy zahrady např. pro plochu o rozloze 600 m² bude vhodný 600 l kompostér.

Plastové kompostéry mají obecně delší životnost. Výhodu toho, že se samovolně nezkompostují (dřevo). Navíc naše kompostéry jsou vyrobené z recyklovaného plastu, čili i do jejich výroby jsou zahrnuty prvky cirkulární ekonomiky, kterou je důležité podpořit.

Zásadní. Kvalitní kompostér má dlouhou životnost (min. 20 let), provzdušňovací otvory a vnitřní žebrování, tudíž bioodpad neulpívá na bocích kompostéru a má požadovaný přístup vzduchu, který je potřebný k rozkladu bioodpadu. Zároveň však dokáže udržet požadovanou teplotu. Je přístupný ze všech stran, aby byla manipulace s kompostem co nejpohodlnější. Jeho části se dají kdykoliv vyměnit, není tedy nutné při jakémkoliv mechanickém poškození pořizovat zcela nový kompostér.

Dle naší zkušenosti to nelze jednoznačně říci. Záleží vždy na podmínkách a potřebách dané obce. V obecné rovině je pak nejlepší kombinace obou těchto řešení. Zahradní kompostéry pro předcházení vzniku odpadů a likvidaci zeleného odpadu, který tvoří v průměru 35 % z celého BRKO. Hnědé nádoby pak na třídění kuchyňského odpadu, který v průměru tvoří zbylých 65 %.

Domácí kompostování se řadí do předcházení vzniku odpadu, protože dojde k jeho likvidaci v místě jeho vzniku, ale legislativa počítá s tím, že přejde do třídění odpadu formou přepočetního koeficientu.

Kompost můžete využít na přihnojení půdy. Je to výborné přírodní hnojivo. Zvyšuje úrodnost půdy a dodává rostlinám živiny. Představte si kompost jako vitamín C pro půdu. Využití – zahrada, trávník, stromy a keře, okrasné květiny, pokoje nebo balkonové rostliny, užitkové rostliny, zelenina a ovoce.

Je nutné mít komunitu, vybrat místo, zařídit souhlas vlastníka pozemku. Následně proškolit zapojené domácnosti, aby věděly, jak kompostovat. Vybrat kompostér, určit zodpovědnou osobu a instalovat kompostér.

Za skládkování bioodpadu zbytečně platíme. Mohli bychom z něj mít zdarma kvalitní přírodní hnojivo, o kterém víme, z čeho je složeno. Na skládkách se bioodpad míchá s jinými látkami, hnije a zapáchá. Při tom unikají do ovzduší různé plyny (CO2, metan a jiné), které způsobují změny klimatu. Skládkování má podíl na klimatických změnách téměř ve stejné míře jako letecká doprava.

Platí čtyři základní pravidla správné péče – správná velikost materiálu, promíchávání vrstev, dostatečný přístup vzduchu a správná vlhkost.

Významně zjednodušuje kompostování. Bioodpad snadněji promícháte, rychleji se rozloží. Předejdete hnití, zápachu nebo muškám v kompostéru. Kompostovat bez překopávače, je jako vařit guláš bez vařečky.

  1. Stanovení poplatku za odpady podle úrovně třídění domácnosti
  2. Sankce za černé skládky
  3. Sankce za nesprávný odpad v tříděných složkách
  4. Formu participace občanů na nákupu kompostérů, která ovlivní poplatek za odpady

Řešení je víc – vermikompostování, komunitní kompostování nebo sběr bioodpadu z domácností a jejich zhodnocení na profesionální kompostárně, kde je zabezpečený kvalitní proces kompostování.