Zpět na seznam článků

Čeladná zjistila, že její občané neumí třídit odpad!

Příklady z praxe | 23.06.2023

Čeladná dlouhodobě bojuje s velkým množstvím směsného komunálního odpadu. Proto se s naší pomocí rozhodla podívat, co se v popelnicích na tento odpad skrývá. Výsledek fyzické analýzy odpadu obec šokoval.

Příprava fyzické analýzy odpadu v Čeladné

Jak proběhla fyzická analýza odpadu?

Náhodně jsme vybrali několik 1100l popelnic a několik 110l a 120l popelnic. Jejich obsah jsme za místní základní školou vysypali na hromadu a pak se jim ručně prohrabali, abychom zjistili, co se dá ještě vytřídit.

Téměř 80 % odpadu do popelnice na směsný komunální odpad nepatří

Přestože spousta lidí má dnes pocit, že třídění odpadu je v českých domácnostech běžnou rutinou, fyzické analýzy odpadu nám ukazují opak. Ani Čeladná není výjimkou. Ve zkoumaném vzorku jsme našli téměř 80 % odpadu, který patří do barevných nádob na tříděný odpad nebo na sběrný dvůr.

To je dokonce ještě horší než celorepublikový průměr. Podle statistik se totiž v běžné české popelnici na směsný komunální odpad skrývá až 70 % odpadu, který se dá dále vytřídit.

Našli jsme zbytky jídla, ale i vykuchanou ovci

Když se podíváte, co ve směsném komunálním odpadu končí nejčastěji, zjistíte, že ve většině českých měst a obcí si smutné prvenství drží bioodpad. V Čeladné to není jinak. Bioodpad tvořil 23 % zkoumaného vzorku. Našli jsme spoustu zbytků ovoce a zeleniny nebo pečiva, zbytky svačin, a dokonce i vykuchanou ovci. Ta v žádném případě nepatří do popelnice, ale musí se odvézt do kafilérie.

Obec se rozhodla zakročit a přistoupit k této situaci odpovědně. Uvědomuje si totiž, že přehlížení tohoto problému by situaci jenom zhoršovalo. Proto se Čeladná obrátila na nás a společně zavedeme třídění kuchyňského odpadu jeho sběr z domácností v celé obci.

Občané dostanou speciální set, díky kterému budou moci zbytky z kuchyně třídit v pohodlí domova. Vytříděný odpad se pak sveze do bioplynové stanice, kde se z něj stane elektrická energie, teplo a certifikované hnojivo.

Co jsme ještě objevili v popelnicích na směsný komunální odpad?

I když jsou nádoby na tříděný odpad po celé obci, stále se najdou občané, kteří správně třídit nechtějí nebo neumějí. V menším množství jsme totiž ve zkoumaném vzorku objevili plast (11,7 %), papír a nápojové kartony (5 %) i sklo (3 %).

Dále jsme našli textil a obuv (5,2 %). V popelnici na směsný komunální odpad dokonce skončil i pytel s vyřazeným zimním oblečením, které by mohlo ještě posloužit někomu jinému. Takto ale putuje na skládku.

Chcete i vy vědět, co se skrývá v popelnicích na směsný komunální odpad ve vašem městě či obci? Ozvěte se regionálnímu manažerovi pro váš kraj a domluvte si schůzku. 

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství