Zpět na seznam článků

Jsou Češi opravdu mistři v třídění odpadu?

Ze světa odpadů | 15.03.2023

Třídění odpadu je v České republice na špičkové úrovni a není co zlepšovat. Takové přesvědčení v naší zemi u řady lidí panuje. Je to ale pravda?

analýza odpadu

Ve spolupráci s INCIEN jsme v letech 2021 a 2022 zrealizovali desítky fyzických analýz v městech a obcích po celé republice. Ručně jsme se probrali desítkami tun směsného komunálního odpadu (SKO) a zjišťovali, kolik se toho dá ještě vytřídit. Výsledky odhalily nepříjemnou realitu: v třídění se máme ještě co učit.

Více než 70 % odpadu do popelnice na směsný komunální odpad vůbec nepatří!

I když máme dnes neomezený přístup k informacím a kontejnery na třídění odpadů jsou prakticky na každém rohu, podíl vytříditelných složek v nádobách SKO je stále obrovský. Podle výsledků fyzických analýz by se z popelnic na SKO dalo vytřídit až 70,6 % odpadu!

Bioodpad obhájil smutné prvenství

Bioodpad si drží smutné prvenství už několik let a v roce 2021 i 2022 to nebylo jinak. Z celkového množství zkoumaného odpadu tvořil více než třetinu (35,6 %). Velký podíl pak tvořil kuchyňský odpad (25 %). Opět se nám tak potvrzuje, že bioodpadu se v České republice věnuje méně pozornosti a lidé nejsou zvyklí ho třídit.

I to se ale dá změnit. Například v Opavě jsme spustili pilotní projekt na třídění kuchyňského odpadu v 1 800 domácnostech a za pouhých prvních pět měsíců se ho vysbíralo 31 tun!

Stále neumíme třídit plast, papír a sklo

Kontejnery na plast, papír či sklo dnes nejsou nic neobvyklého a najdeme je všude. Každý Čech to má k těmto popelnicím přibližně 89 kroků, přesto je ale někteří z nás stále netřídí. Během fyzických analýz odpadu jsme ve zkoumaných vzorcích našli větší množství plastu (8 %), papíru (6,4 %) i skla (5 %).

Proto ve spolupráci s obcemi a městy zavádíme sběr odpadu dům od domu. Tím se snažíme občanům třídění co nejvíce usnadnit a motivovat je ke změně svých návyků. Například v Popůvkách na jižní Moravě občané získali vlastní nádobu na plast a bioodpad, a to se projevilo na výsledcích. Během roku 2022 občané vytřídili o 81 % plastu a 12 % bioodpadu více než v roce 2021.

Hrozba jménem textil

10 % celosvětových emisí skleníkových plynů má na svědomí výroba textilu a obuvi. O to horší pak je, že po vyhození do popelnice na SKO většinou končí na skládce, kde dále škodí životnímu prostředí. Podle výsledků z fyzických analýz odpadu tvoří 5 % celkového obsahu popelnic na SKO právě textil.

Tuto situaci může mít na svědomí i nízká hustota kontejnerů na textil (v některých samosprávách dokonce zatím není žádný). To by se ale mohlo změnit už za 2 roky. Nový zákon o odpadech totiž stanovuje, že v roce 2025 budou muset všechny obce i města zajistit oddělený sběr textilu.

Ani kov ani stavební odpad do směsného komunálního odpadu nepatří

Výjimkou v popelnicích na SKO není také stavební odpad (4,6 %) nebo kovy (2,8 %). Ani tyto odpady sem ale nepatří. Jejich místo je na sběrném dvoře. V případě kovů mívají obce a města dokonce i šedé kontejnery, někde se mohou vyhazovat i do popelnice na plast. Nemusí tedy vůbec končit v nádobách na SKO.

Chcete i vy vědět, co se skrývá v popelnicích na SKO ve vašem městě či obci? Ozvěte se regionálnímu manažerovi pro váš kraj a domluvte si schůzku.

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství