Zpět na seznam článků

Havlíčkův Brod zásadně promění hospodaření s odpady

Příklady z praxe | 04.12.2020

Okresní město na Vysočině spouští proměnu odpadového hospodářství. Cílem je dosáhnout více než dvoutřetinové míry třídění během následujících let. Úvodním krokem je zavedení evidence všech popelnic občanů v Havlíčkově Brodě. Díky tomu bude mít samospráva dokonalý přehled o složení odpadu ve městě.

Trideni odpadu evidence qr kody

Okresní město na Vysočině spouští proměnu svého hospodaření s odpady. Cílem je dosáhnout více než dvoutřetinové míry třídění během následujících let. Úvodním krokem je zavedení evidence všech popelnic občanů v Havlíčkově Brodě. Díky tomu bude mít samospráva dokonalý přehled o složení odpadu ve městě.

 

Samotné označování je velkou logistickou operací. Během měsíce označili v Havlíčkové Brodě více než 6000 popelnic QR kódem. Ten obsahuje informace o:

  • druhu sváženého odpadu
  • velikosti nádoby
  • čísle popisném

Pro lepší třídění

QR kódy budou při každém výsypu evidovány v evidenčním systému ECONIT. Načítání nádob do systému začínají provádět Technické služby města Havlíčkův Brod. Už při označování se zjistilo, že nádoby jsou často plné odpadu, který do nich nepatří. To otevírá samosprávě města prostor pro výrazné zlepšení třídění odpadu. To potvrzuje i místostarosta Zbyněk Stejskal: „Změnami v odpadovém hospodářství chceme učinit odpadové hospodářství města výrazně efektivnější. Vyhneme se tak podstatnému zvýšení místního poplatku za odpady, které by jinak přišlo po novelizaci zákona o odpadech. Od novinek si také slibujeme mnohem lepší přehled nad odpady i větší pohodlí pro občany,“ vysvětluje místostarosta a doplňuje: „Nynější označení popelnic QR kódy je úvodním a nezbytným krokem těchto změn. Těší nás, že to občané přijali s pochopením a vycházejí, i v této složité době, samosprávě vstříc.“

Díky úvodním změnám i následujícím krokům, které město plánuje, tak bude samospráva Havlíčkova Brodu dobře připravena na změnu legislativy. Kromě vyššího přehledu nad odpady zjednoduší nový systém městu i administrativu v oblasti hospodaření s odpady.

 

Jednoduché fungování hospodaření s odpady

Systém ECONIT, který město Havlíčkův Brod zavádí, je součástí komplexního partnerství města a společnosti JRK. Systém funguje jednoduše: jeho hardwarová část představuje nástroj na sběr dat – tedy mobilní terminál, který načítá QR kódy, a ta softwarová zase pracuje s daty. Technologie je přizpůsobená na míru Havlíčkovu Brodu. „V systému zástupci samosprávy vidí například to, kolik popelnic popeláři vysypali, z kolika procent byly naplněné a kolik vážily. Tím lze sledovat statistiku domácností i podnikatelských subjektů. Na základě těchto dat bude možné se systémem odpadového hospodářství města pracovat mnohem efektivněji,“ vysvětluje regionální manažer společnosti JRK Jakub Uhrecký.

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství