Zpět na seznam článků

Obce i města po celé republice začínají se sběrem kuchyňského odpadu

Příklady z praxe | 16.02.2022

Kuchyňský odpad je cenná surovina, která na skládku rozhodně nepatří! To si začíná uvědomovat stále více českých měst i obcí, a proto začínají zavádět jeho třídění.

nástroje pro sběr kuchyňského odpadu

Když minulý rok Teplice začaly se sběrem kuchyňského odpadu, byly teprve druhým městem v České republice. Jediné město, které si na tento náročný úkol trouflo dřív, byla Praha v městských částech 5, 6 a 7. Situace se ale mění a do třídění se zapojují i další české samosprávy. Svůj podíl na tom má i fakt, že od roku 2023 bude sběr tohoto odpadu povinný, a tak se samosprávy začínají na novou legislativu postupně připravovat.

Po vzoru Teplic se do třídění kuchyňských odpadů zapojují další velká města jako například Chodov nebo Opava. Skrytý potenciál tohoto odpadu ale nevnímají jen samosprávy. Svozová společnost RESPONO, a.s. se rozhodla, že ve svých obcích i městech postupně zavede sběr kuchyňského odpadu. První vlaštovky vyletí už v březnu v podobě pilotního projektu ve Vyškově a Bučovicích.

Jak zavádění sběru kuchyňského odpadu probíhá?

Před začátkem projektu občané dostanou speciální výbavu na třídění a brožurku s informacemi, jak správně třídit. Občané pak budou třídit přímo v kuchyni a odpad následně vyhodí do speciálně upravené nádoby na bioodpad. Tu mají blízko domu, aby byla docházková vzdálenost co nejkratší a bylo to pro ně co nejpohodlnější.

Součástí zavádění sběru kuchyňského odpadu je také informační kampaň, která šíří osvětu mezi občany a upozorňuje, proč je důležité třídit odpad.

Co se s kuchyňským odpadem děje pak?

Po výsypu se kuchyňský odpad sveze do kompostárny nebo do bioplynové stanice, kde se promění na hnojivo či bioplyn. Díky tomu se může dále využít a zbytečně neskončí na skládce, kde by škodil nejen životnímu prostředí, ale i městským rozpočtům.

Chcete i vy třídit kuchyňský odpad ve vaší samosprávě? Ozvěte se regionálnímu manažerovi pro váš kraj a společně najdete vhodné řešení. 

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství