Zpět na seznam článků

Odpady v Horoměřicích promění chytré technologie

Příklady z praxe | 10.08.2022

Moderní technologie zavádí do odpadového hospodářství obec Horoměřice, která přímo sousedí s Prahou. Součástí modernizace obecních odpadů je i nový systém evidence odpadů, jenž funguje na základě QR kódů a odpadových kartiček pro občany. Od něj si samospráva slibuje výrazně větší množství vytříděných odpadů. Obec bude mít, s pomocí této novinky, absolutní přehled o vyprodukovaných odpadech.

Cíl? Snížení množství odpadu!

Odpady v Horoměřích se sledují pomocí evidenčního systému sledovat směsný komunální odpad (SKO). Evidují například počet výsypů, ale i množství a kvalitu sváženého odpadu. Cílem je výrazně snížit množství směsného komunálního odpadu a velkoobjemového odpadu – z nynějších více než 300 kilogramů, které ročně v průměru vyprodukuje každý občan. Systém funguje na základě QR kódů. Ty dostali obyvatelé od obce a s jejich pomocí se do evidenčního systému zanesou informace o množství odpadu i jeho druhu.

Pohodlně dům od domu

Obec rovněž spustila pohodlný systém sběru tříděného odpadu – s pomocí sběru nádob takzvaně dům od domu pro plast a papír. Občané pro tento účel dostali od obce speciální popelnice. Zatím šlo celkem o přibližně 1300 sběrných nádob. Jak to funguje? Podobně jako u SKO – kód je načtený zaměstnancem svozové společnosti při výsypu, kde se následně propíšou kompletní informace o odpadu do evidenčního systému. Jde navíc o adresný, tedy ne-anonymní sběr, a tak se občané chovají k odpadům zodpovědněji.

Přehled o odpadech

„Nové technologie, které do odpadového hospodářství zavádíme, se již promítají do vyšší efektivity nakládání s odpady,“ uvádí místostarosta obce Ivan Král a dodává: „Věříme, že díky těmto novinkám dojde k výraznému snížení množství směsného komunálního odpadu, a také přístup k tříděným odpadům bude ze strany občanů ještě odpovědnější. A obec také bude lépe připravena na novou odpadovou legislativu.“ 

Chytrá evidence pomáhá s odpady v Horoměřicích

Systém, který Horoměřice zavedly, se jmenuje ECONIT a je součástí řešení společnosti JRK. Funguje jednoduše; jeho hardwarová část představuje nástroj na sběr dat – tedy mobilní terminál, který načítá QR kódy, a ta softwarová zase pracuje s daty.

O společnosti JRK Česká republika

Firma nabízí nápaditá řešení, jak zlepšit nakládání s odpady. Má tři hlavní poslání: zvýšení míry třídění, předcházení vzniku odpadu a snížení množství směsného komunálního odpadu. Aby toho dosáhla, tak nabízí komplexní partnerství a řešení na míru pro každou obec.

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství