Třídění využitelných odpadů

Zavádíme adresný sběr odpadů z domácností a dodáváme potřebné vybavení na podporu maximalizace úrovně třídění.

Proč je důležité třídit odpady?

Pokud nedokážeme předejít vzniku odpadu, je potřeba jej co nejlépe vytřídit, aby se mohl znovu využít.

Díky fyzickým analýzám odpadů, které provádíme ve spolupráci s Institutem Cirkulární Ekonomiky (INCIEN), víme, že až 71 % odpadů ze směsného komunálního odpadu stále ještě můžeme v našich obcích a městech vytřídit.

obsah popelnice na směsný komunální odpad

Jak správně třídit odpad

Největší zastoupení v černých nádobách má bioodpad, a to v průměru 31 %. Ten se dále dělí na zelený odpad a kuchyňský odpad. Na zpracování zeleného odpadu, respektive předcházení jeho vzniku, doporučujeme zavést domácí kompostování. Naopak nakládání s kuchyňským odpadem je velice specifické, zvláště pak v České republice. My však máme ověřená řešení a jsme v této oblasti průkopníky. Více informací najdete ZDE.

Další odpady, jako jsou papír, plast, sklo, nápojové kartony atp., doporučujeme třídit přímo v domácnostech a poté svážet přímo od domu.  Je to výhodnější proti běžnému třídění do tzv. sběrných hnízd. Občané tak získají pohodlný systém třídění odpadu – nemusí s ním chodit až do sběrného místa a navíc tím, že je tento systém adresný = není anonymní, chovají se k odpadům zodpovědněji.

Ostatní odpady, které nepatří do směsného komunálního odpadu, lze odevzdat na sběrném dvoře nebo do sběrných míst. Jedná se např. o stavební odpad, kov, textil a obuv aj.

Legislativní změny, které se chystají a budou pokračovat až do roku 2035, předpokládají, že obce a města začnou navyšovat úroveň třídění až na 75 %. Jinak nesplní recyklační cíle stanovené EU a nevyhnou se zvýšení skladovacích poplatků. Proto je důležité zaměřit se v rámci odpadového hospodářství na tzv. ÚROVEŇ TŘÍDĚNÍ.  Ta vyjadřuje poměr množství tříděného odpadu a směsného komunálního odpadu vyprodukovaného v obci.

V JRK se snažíme analyzovat potenciál třídění v každé obci jednotlivě na základě vstupní analýzy OH. Dle specifikace daného regionu a podmínek obce můžeme pak nastavit efektivní systém třídění a sběru odpadu tak, aby obec bez potíží dosáhla recyklačních cílů.

Sběr odpadu

V současné době se ve většině obcí nachází systém sběrných míst, tzv. hnízd, který pro plnění cílů již není příliš efektivní. Jde o anonymní systém, a tak se stává, že občan vyhodí do sběrného kontejneru odpad, který tam nepatří (např. do plastu sklo). Kvalita vytříděnosti se tím znehodnocuje.

Často také dochází k přeplněnosti kontejnerů. Důvodem však nemusí být pouze jejich kapacita, ale i to, že občané např. nesešlapávají kartony či PET láhve. Proto kolem sběrných hnízd bývá nepořádek, který svozové firmy odmítají sbírat.

 

Další nevýhodou je vzdálenost sběrných hnízd od jednotlivých domácností. Občanům se nechce chodit daleko, aby odpad vytřídili, a proto mnohdy dále tříditelné složky končí v černých nádobách na SKO, které mají přímo doma.

Doporučujeme proto zavedení systému sběru tříděného odpadu dům od domu stejně tak, jak je to nastavené u svozu SKO. Z anonymního sběru odpadu tak vytvoříme adresný a každá domácnost k vlastnímu odpadu přistupuje zodpovědněji. Navíc je pro občany systém pohodlnější, než je tomu v případě sběrných hnízd. Nádoby na tříděný odpad mají totiž stejně daleko, jako ty černé, a tak nemají důvod vytříditelné složky házet do SKO.

Zavedení sběru odpadu dům od domu však neznamená úplné zrušení sběrných míst, nicméně se postupně snižuje počet jejich vývozu.

vliv donáškové vzdálenosti na úroveň třídění

Sběr odpadu dům od domu

Je efektivním nástrojem pro navyšování míry třídění a rovněž i pro nastavení spravedlivého systému pro občany. Lze ho zavést  jak pro byty, tak i zástavbu v rodinných domech. Neexistuje jednotná forma sběru odpadů, vždy záleží na potřebách a možnostech dané obce. Je proto důležité tento systém nastavit individuálně. Je potřeba se zaměřit komplexně na všechny složky odpadu a správně nastavit typ sběru (nádobový nebo pytlový), kapacitu nádob a frekvenci výsypů. 

Dle našich zkušeností je systém sběru odpadů dům od domu jediný systém, díky kterému můžete maximalizovat vaši míru třídění.

 

Jak funguje sběr odpadu dům od domu, zjistíte  ZDE.

Jak funguje systém sběru odpadů dům od domu

Vybereme to nejvhodnější řešení

 • na základě analýzy odpadového hospodářství obce či města vybereme vhodné řešení
 • vše dodáme a společně implementujeme tak, aby fungovalo co nejefektivněji
distribuce setů na sběr kuchyňského odpadu

Distribuce produktů a informační kampaň

 • postaráme se o to, aby každý občan/domácnost získal potřebné vybavení
 • využijeme všechny možné kanály a prostředky pro informování a motivování občanů k zapojení se do třídění
 • domácnosti dostanou komplexní informace o fungování systému ještě před spuštěním
 • každý občan bude vědět, proč a jak se do systému třídění zapojit

Třídění začíná v kuchyni

 • vybavíme domácnosti certifikovanými pytlíky na bioodpad a prodyšnými košíky
 • jejich používání zabraňuje vzniku hnilobných procesů, zápachu a výluhů
 • naplněné pytlíky se sbírají do větší sběrné nádoby (jako je zvykem u komunálního odpadu)
košík na třídění kuchyňského odpadu

Vše třídíme doma

 • zaměříme se na ostatní odpady, jako je papír, plast, sklo, kovy, nápojové kartony, textil a další
 • namísto donášení odpadů do tzv. sběrných hnízd třídíme odpady v pohodlí domova
 • třídíme buďto do nádob, které jsou nám pravidelně vysypávány anebo do jednorázových pytlů

Propojení s evidencí odpadu

 • všechny sběrné nádoby jsou označené RFID čipem nebo QR kódem s informací o konkrétním druhu odpadu a domácnosti
 • každý pytel či nádoba je při svozu odpadu načítána do systému
 • obec/město získá dokonalý přehled o svých odpadech  a občané platí za své odpady spravedlivě
 • adresnost sběru umožňuje lepší komunikaci a vzdělávání konkrétních producentů odpadů
načítání QR kodu na popelnici

Častá frekvence svozu odpadů

 • pro efektivní systém svozu je důležité zvolit optimální velikost sběrových nádob
 • pytle či nádoby s odpadem jsou pravidelně sváženy dle svozového kalendáře přímo od každého domu
 • tříděný BRKO je odvážený z každé domácnosti minimálně jednou za týden
 • pohodlný a rychlý sběr i v úzkých městských uličkách zajistí menší svozová vozidla
 • následně se odpad předává ke zpracování
distribuce setů na sběr kuchyňského odpadu

Distribuce produktů

 • přímo ke dveřím
 • předávací venkovní akce
Mám zájem

Schäfer nádoby

 • objem: 80 l, 120 l, 240 l, 360 l
 • barva: modrá, žlutá, zelená, hnědá, oranžová, červená
 • možné i v kombinaci černého těla a barevného víka
Schafer_nadoby_na_trideni_odpadu

Polepy na nádoby

 • grafika a popis co patří a nepatří do nádoby
Mám zájem

Papírové pytlíky

 • objem: 5l, 7l, 10l
 • materiál: 100% recyklát
 • prověřená rozložitelnost
 • vhodné pro bioplynové stanice
Mám zájem

Compostainer

 • objem: 120 l, 240 l
 • kovová mřížka ve spodní části
 • dvě větrací mřížky v horní a spodní části
 • odvětrávané víko pro komínový efekt
Zobrazit více

Nádoby na odpad s klipem

 • vyměnitelný klip
 • barvy klipu: modrá, žlutá, zelená, oranžová
Mám zájem

Kompostovatelné sáčky

 • objem: 7l, 10l
 • materiál: MATER-BI
 • rozložitelnost certifikovaná dle evropských a mezinárodních norem
 • vhodné pro domácí i průmyslové kompostování
zobrazit více

Gravitační zámek

 • pro objem: 80–1100 l
 • možnost objednání jako příslušenství k nádobě
 • dodání přímo od výrobce
 • fungování na principu otočení nádoby a automatického odemčení
 • možnost výroby několika klíčů
Zobrazit více

Košíky na kuchyňský odpad

 • objem: 5 l, 7 l, 10 l
 • barva: hnědá, zelená
 • perforované nebo uzavřené
 • speciální uchycení pro kompostovatelný sáček
 • možnost zavěšení na kuchyňskou linku
 • funkce uzamykatelnosti pomocí madla
 • jednoduchá manipulace a nenáročnost na prostor
Mám zájem

Pytle

 • objem: 70l, 80l, 120l
 • tloušťka stěny: 0,03–0,08 mm
 • barva: transparentní, modrý, žlutý, zelený, oranžový, černý
 • varianta se zatahováním
Mám zájem

URBA 20–25

 • objem: 20l, 23l, 25l
 • barvy: modrá, žlutá, zelená, oranžová, hnědá, černá
 • funkce uzamykatelnosti pomocí madla
 • možnost přidání certifikovaných aditiv proti bakteriím
 • jednoduchá manipulace a nenáročnost na prostor
Zobrazit více

URBA 40+

 • objem: 40l, 45l
 • barvy: modrá, žlutá, zelená, oranžová, hnědá, černá
 • stohovatelnost
 • funkce uzamykatelnosti pomocí madla
 • možnost přidání certifikovaných aditiv proti bakteriím
 • jednoduchá manipulace a nenáročnost na prostor
Zobrazit více

Poraďte se s námi, jak třídit využitelné odpady i u vás

Dejte nám vědět, že máte zájem třídit využitelné odpady a náš regionální manažer pro váš kraj se vám bude věnovat.

Dlouhodobá spolupráce

Nebo kontaktujte přímo vašeho regionálního manažera

Jak třídit kuchyňské odpady? Podívejte se, jaké řešení využíváme při třídění kuchyňských odpadů