Zpět na seznam článků

Opava spustila největší projekt na třídění kuchyňského odpadu v Česku

Příklady z praxe | 03.06.2023

Opava chtěla předcházet krizovým situacím a uvědomuje si, jak důležité je věnovat pozornost odpadovému hospodářství a problému se skládkováním. Proto se snažila najít řešení, jak zabránit zbytečnému ukládání odpadu na skládku.

Nádoby na sběr kuchyňského odpadu

Z výsledků fyzické analýzy zjistila, že v popelnicích na směsný komunální odpad se často ukrývají zbytky z kuchyně. Neváhala ve spolupráci s námi se pustila do radikálních změn. Díky tomu dnes můžeme Opavu nazvat průkopníkem v oblasti třídění kuchyňského odpadu.  

Pilotní projekt na třídění kuchyňského odpadu slaví úspěch 

Minulý rok na jaře v Opavě začal pilotní projekt na sběr kuchyňského odpadu a už od začátku jsme se do něj pustili s velkou vervou. Vybrali jsme 1 800 domácností, kterým jsme předali speciální sety na pohodlné třídění a vysvětlili jim, proč je důležité kuchyňský odpad třídit. Vše jsme podpořili osvětovou kampaní. To se pozitivně odrazilo na velké míře zapojení ze strany občanů a také kvalitě vytříděného odpadu.  

Odvaha se městu vyplatila. Za 13 měsíců občané ve vybrané lokalitě vytřídili přibližně 80 tun kuchyňského odpadu! Ten díky projektu neskončil na skládce, ale svezl se do bioplynové stanice. Tam se z něj vyrobila elektrická energie, teplo a certifikované hnojivo, čímž se využil jeho potenciál na maximum. Město tak ušetřilo peníze za likvidaci a svoz směsného komunálního odpadu a přispělo k ochraně životního prostředí. 

Tímto Opava nekončí, naopak zvyšuje tempo 

Výborné výsledky pilotního projektu město utvrdily v tom, že třídění kuchyňského odpadu má smysl. Proto se Opava rozhodla pokračovat a projekt rozšířila o dalších 2 700 domácností.  Tyto domácnosti od nás také dostaly speciální sety na třídění kuchyňského odpadu a dozvěděly se, co třídění přinese nejen jim, ale i celému městu. Pokračovali jsme také v informační kampani, aby žádnému občanu nic neuniklo a získal všechny důležité informace. 

Nově teď může kuchyňský odpad v pohodlí domova třídit téměř 5 000 opavských domácností. Takový projekt u nás nemá obdoby a Opava se v rámci počtu zapojených občanů stala lídrem v třídění kuchyňského odpadu v České republice.  

Tím to ale nekončí, do budoucna plánuje město zavést třídění kuchyňského odpadu na všech sídlištích a dalších lokalitách, kde se tyto odpady nedají likvidovat jiným způsobem.  

Chcete také zavést třídění kuchyňského odpadu v našem městě? Ozvěte se regionálnímu manažerovi pro váš kraj a domluvte si schůzku. 

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství