Zpět na seznam článků

Sběr kuchyňského odpadu v Teplicích funguje už rok

Příklady z praxe | 15.06.2022

Máme za sebou rok s pilotním projektem sběru kuchyňského odpadu v Teplicích, do kterého se zapojilo více než 300 domácností. Pojďme se společně podívat, jak pilotní projekt dopadl a co dál Teplice čeká.

sběr kuchyňského odpadu

Tepličané vytřídili 12 tun kuchyňského odpadu

Máme za sebou první fázi pilotního projektu, která odstartovala 8. dubna 2021 a dnes můžeme říct, že byla úspěšná. Za prvních 9 měsíců 300 domácností vytřídilo 12 tun kuchyňského odpadu, který putoval do místní kompostárny. Tam se z něj stalo kvalitní hnojivo, a to se pak vrátilo zpátky do přírody.

Analyzovali jsme odpad

Abychom zjistili, co se po roce pilotního projektu sběru kuchyňského odpadu ukrývá v černých nádobách na SKO, realizovali jsme po Velikonocích fyzickou analýzu odpadu. Svezli jsme nádoby z pilotni oblasti, vysypali ho na jednu hromadu, poctivě ho vytřídili podle jednotlivých druhů a následně zvážili.

Výsledky ukázaly, že obsah nádob na SKO tvoří kromě jiných komodit ze skoro jedné třetiny (32 % = 109 kg) biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO). Den před však analýzou svozová společnost ze stejné lokality odvezla 151 kg kuchyňského odpadu. Kdyby ho občané nevytřídili do speciálních nádob, v popelnicích na SKO by skončilo celkem 266 kg BRKO a zabíral by více než polovinu obsahu (52 %).

Kuchyňský odpad bude sbírat celé město

Dosavadní výsledky pilotního projektu nám ukazují, že sběr kuchyňského odpadu je krok správným směrem. Proto se Teplice rozhodly rozšířit systém sběru kuchyňského odpadu o dalších 700 domácností. V budoucnu by měl systém fungovat v celém městě, aby ho mohli využívat všichni občané a díky tomu snižovat množství odpadu, který by jinak skončil na skládce.

Chcete také třídit kuchyňský odpad ve Vašem městě?
Ozvěte se našemu regionálnímu manažerovi.

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství