Zpět na seznam článků

Zašová na Zlínsku zahájila proměnu odpadového hospodářství

Příklady z praxe | 15.02.2022

Obec Zašová v okrese Vsetín proměňuje odpadové hospodářství. Zavádí do něj takzvané chytré technologie. Jde například o chytrý evidenční systém či pytlový sběr skla, nápojových kartonů a dalších komodit takzvaně dům od domu. Již nyní technologické novinky přináší významné úspory – došlo například k výraznému zvýšení vytříděnosti odpadů.

pytlový sběr v Zašové

Díky technologiím, které obec zavedla, podstatně snížila množství komunálního odpadu a zaznamenala nárůst vytříděných složek odpadu o téměř dvacet tun! Obec také výrazně navýšila odměnu od organizace EKO-KOM. Co za tím je? Zásadně tomu pomohlo zavedení evidenčního systému. Ten umí s pomocí mobilních terminálů načítat prostřednictvím QR kódů naplněnost pytlů i druhy odpadů. Díky tomu samospráva obce ví, co pytle obsahují a může tak optimalizovat obecní odpady.

V rámci proměny odpadového hospodářství pak v Zašové:  

  • rozbíhají pohodlný systém sběru tříděného odpadu takzvaně od dveří – nejdříve byl spuštěn pytlový sběr pro plast a papír, následovaly papír a sklo. Zvláště v případě skla jde o poměrně neobvyklý přístup, kdy občané dávají tuto komoditu do speciálních odolných plastových pytlů. Pytle pro sběr všech komodit jsou průhledné. Občané i zastupitelé tak mají přehled o odpadech, které obsahují
  • byla zavedena evidence jednotlivých výsypů a celkového objemu odpadů. To je možné díky tomu, že pytle jsou vybaveny QR kódy, které jsou propojené s evidenčním systémem ECONIT
  • díky novinkám bylo možné optimalizovat frekvenci svozů – pytle se všemi komoditami jsou sváženy obecním vozem jednou za čtrnáct dní. Jsou shromážděny v odběrném místě, kde se pytle dále třídí
  • proběhla intenzivní komunikační kampaň – občané získali všechny potřebné informace, ohledně proměny odpadového hospodářství obce. Díky kampani se dozvěděli o výhodách, které jim novinky přinesou i o způsobu, jak se můžou do nového systému rychle zapojit

„Nové technologie v odpadovém hospodářství, které jsme zavedli, se rychle promítly do vyšší efektivity nakládání s obecními odpady,“ uvádí  Vlastimil Těhan, místostarosta obce a dodává: „Věříme, že díky dalším plánovaným novinkám, budou úspory ještě vyšší a vytřídíme i podstatně více odpadu. Naopak komunálního odpadu bude méně. Naše obec také bude lépe připravena na novou odpadovou legislativu.“

Chytrá evidence

Evidenční systém, který obec zavedla, se jmenuje ECONIT. Funguje jednoduše; jeho hardwarová část představuje nástroj na sběr dat – tedy mobilní terminál, který načítá QR kódy, a ta softwarová zase pracuje s daty. Technologie je přizpůsobená přesně na míru obce Zašová. Obci pomáhá při přeměně odpadového hospodářství – jako komplexní partner – společnost JRK.

O společnosti JRK Česká republika

Firma nabízí nápaditá řešení, jak zlepšit nakládání s odpady. Má tři hlavní poslání: zvýšení míry třídění, předcházení vzniku odpadu a snížení množství směsného komunálního odpadu. Aby toho dosáhla, tak nabízí komplexní partnerství a řešení na míru pro každou obec.

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství