Zpět na seznam článků

3. ročník konference ODPAD ZDROJEM se blíží

Ze života JRK | 20.11.2017

Instiut cirkulární ekonomiky  připravuje třetí ročník jedineční konference, která se komplexně věnuje tématu oběhových hospořství v obcíh a městech.

Náš partner Instiut cirkulární ekonomiky připravuje třetí ročník jedinečné konference, která se komplexně věnuje tématu oběhového hospodářství v obcích a městech. Konference spojuje odborné příspěvky a sdílení příkladů z praxe, workshopy a chybět nebude ani tematická exkurze. Účastníci znovu získají přehled o nejnovějších trendech, legislativních změnách a zkušenosti ze čtyř oblastí:

  • ODPADY efektivní nakládání s odpady, úspory rozpočtu, práce s občany, odpady jako zdroj (i finanční),
  • ENERGIE úspory energie, soběstačnost v energetické produkci a vytváření systémů udržitelné produkce i spotřeby energie,
  • VODA úspory vody na úrovni samospráv i domácností, čerpání finanční podpory, propojení problematiky odpadů a vody,
  • STAVBY budování nových komunikací, výstavba budov či různých technologických zařízení, využití stavebních odpadů či uplatnění kritérií oběhového hospodářství ve výběrových řízeních.

I tohoto ročníku se zúčastníme, abychom účastníkům představili naše inovativní řešení pro obce a města. Představíme projekt Obec na cestě k minimálnímu odpadu, který přináší skvělou možnost obcím vyzkoušet moderní, jednoduchý a přehledný systém evidence odpadů ECONIT. Po dobu jednoho roku projekt přinese 10 samosprávám  řešení šité na míru ve spojení s osvětou pro občany a marketingovou podporou pro obec.

Na konferenci budeme taky sdílet naše zkušenosti z praxe řešení biologicky rozložitelných odpadů formou domácího kompostování  či iinovativního kompostování gastroodpadů v elektrických kompostérech. Přiblížíme taky možnosti moderního vybavení sběrných dvorů a kompostáren. 

,,Představte si obec, která hospodaří takovým způsobem, že jí odpady přináší zdroje a je energeticky soběstačná.  Občas stačí malé kroky, být otevřený inovativním řešením, nechat se inspirovat příklady dobré praxe a být ochoten přijmout změnu. Spousta inspirativních příkladů je již k dispozici a my je s Vámi chceme sdílet. Naučíme se společně vnímat odpad jako zdroj.“ (zdroj: ODPAD ZDROJEM 2018)

Více informací                          

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství