Hledáte odpovědi?

Často kladené otázky

Potřebujete poradit? Připravili jsme pro vás nejčastější otázky z oblastí, kterým se věnujeme.
Pokud odpověď na vaše otázky nenajdete, neváhejte nás kontaktovat, rádi vám vše zodpovíme.

To je správná otázka. Nastavení spravedlivého motivačního systému není jednoduché. Doporučujeme se obrátit na naše regionální manažery, kteří mají dlouholeté zkušenosti a úspěšné reference. V každém případě doporučujeme nastavit minimální výši poplatku dle finančních možností.

Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Samozřejmě váha vám poskytne přesnější data, avšak proces vážení je daleko složitější a nákladnější než evidence naplněnosti, která vám taktéž poskytne požadovaný přehled o produkci odpadu. Záleží vždy na možnostech obce/města, jeho vybavení a svozové společnosti.

Nastavení evidence odpadů závisí na mnoha faktorech: velikosti samosprávy, konkrétním nastavení, součinnosti obce/města/svozové společnosti, na jaké druhy odpadu se evidence používá atp. Může se jednat o 1 měsíc, ale i půl roku.

Vše záleží na možnostech vaší samosprávy, konkurenčního trhu svozových společností ve vaší oblasti, jakou technologií chcete odpady měřit atp. S výběrem technologie i jednáním se svozovou společností vám v rámci našeho PARTNERSTVÍ rádi pomůžeme.

Odpad se dá efektivně evidovat také v bytovkách. Existuje několik způsobů, jak to udělat. Nejefektivnější způsob je individuální sběr odpadu z každé domácnosti v malé nádobě. Takto je zcela odstraněna anonymita a má to výrazný pozitivní vliv na množství odpadu. Podobné modely jsou úspěšné implementovány v zahraničí, ale také již v mnoha městech a obcích České republiky, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Druhý způsob je instalace speciálních elektronických zámků na existující 1100 l kontejnery, které evidují, kdo kolikrát nádobu otevřel. Nejjednodušším způsobem evidence je, že obsah společné nádoby se rozpočítává na jednotlivé bytové jednotky podle počtu jejich obyvatelů. Není to úplně přesná metoda, ale je použitelná vždy, bez dodatečných nákladů.

Evidence není náročná. Snímání nádob po krátkém zaškolení zvládne i pracovník obce nebo svozové společnosti. Aplikace, ve které se data evidují a vyhodnocují, je navržena tak, aby byla přehledná, nenáročná a intuitivní.

Samosprávám doporučujeme, aby v prvním kroku evidence odpadů sloužila na dokumentaci stávajícího stavu, bez finančních efektů na občany. Až následně by se mělo přistoupit k úpravě systému plateb, kde je též ideální tento proces rozfázovat do několika období. Samosprávám aktivně pomáháme s poskytováním zkušeností z jiných samospráv, a stejně tak i s komunikací těchto změn občanům, aby se předešlo vzniku nepříznivých efektů.