Zpět na seznam článků

Dotace na odpadové hospodářství: 500 milionů pro obce a města

Legislativa a dotace | 07.12.2023

31. ledna 2024 se otevírá příjem žádosti o dotaci v rámci 59. výzvy Operačního programu Životní prostředí. Zažádejte včas i vy a získejte finance na projekty, které podpoří řešení na předcházení vzniku a třídění odpadu. Snáze tak splníte legislativní cíle nového zákona o odpadech.

Kdo může získat dotaci?

 • Obce a města.
 • Kraje.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • A další… (oprávnění žadatelé se u jednotlivých opatření liší, proto je konkrétně uvádíme u každého řešení zvlášť).

S čím mi dotace pomůže?

Dotace vám díky podporovaným řešením pomůže snadněji dosáhnout legislativních cílů nového zákona o odpadech. Dotaci můžete čerpat na:

 1. Výstavbu nebo modernizaci sběrného dvora.
 2. Podporu domácího kompostování.
 3. Výstavbu nebo modernizaci re-use centra.
 4. Doplnění a zefektivnění systému sběru tříděného odpadu.
 5. Zavedení motivačního systému poplatku.
 6. Vratné nádobí.

Kdo mi s vyřízením dotace pomůže a kolik to bude stát?

Obraťte se na nás a nezávazně vyplňte náš formulář. Zanalyzujeme vaši situaci a najdeme vhodné řešení. Vy máte vše bez starostí a ušetříte čas.

Cena za zpracování se odvíjí od náročnosti projektu. Do rozpočtu ale můžete zahrnout i administrativní výdaje.

Kolik mi dotace ušetří?

 • Rozpočet projektu musí být minimálně 500 000 Kč.
 • Dotace vám ušetří 70–85 % výdajů (výše dotace závisí na typu projektu, konkrétně ji vždy uvádíme u jednotlivých řešení).
 • Pokud si zažádáte o dotaci na svozové vozidlo, výše dotace je pouze 50 %.

Kdy bude probíhat příjem žádostí?

Od 31. 1. 2024 do 30. 8. 2024 nebo do vyčerpání alokací. Výzva je nesoutěžní, proto doporučujeme žádost podat co nejdříve.

1. Výstavba nebo modernizace sběrného dvora

Profesionálně vybavený sběrný dvůr s evidencí odpadů motivuje občany, aby se zapojili do systému třídění. Předchází vzniku černých skládek a minimalizuje svozy objemného odpadu ze sběrných hnízd. Ušetříte také čas při zpracovávání finálních hlášení.

Na co je možné čerpat dotaci?

 • Stavební práce.
 • Dodávky a služby.
 • Evidenční systém a jeho příslušenství.
 • Lis na odpad.
 • Svozová technika na separované odpady.

Jaká je výše dotace?

Výše dotace na modernizaci nebo vybudování sběrného dvora je maximálně 85 % způsobilých výdajů.

Kdo může žádat o dotaci?

 • Obce a města.
 • Kraje.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC.
 • Veřejnoprávní subjekty.
 • Obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Jaké jsou podmínky pro získání dotace?

 • Maximální nákladovost 25 000 Kč/t za rok bez DPH.
 • Sběrný dvůr musí shromažďovat papír, plast, sklo, kovy, objemný odpad a nebezpečné složky komunálního odpadu.
 • Sběrný dvůr musí být místem zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení.

Ozvěte se nám a pomůžeme vám s vyřízením dotace na výstavbu nebo modernizaci sběrného dvora.

2. Podpora domácího kompostování

Pořiďte občanům kompostéry z dotace a podpořte tím předcházení vzniku odpadu přímo v domácnostech. Díky tomu se produkce bioodpadu a směsného komunálního odpadu sníží o desítky kilogramů na občana ročně. Tím ušetříte peníze za jeho svoz i likvidaci.

Na co je možné čerpat dotaci?

 • Všechny typy kompostérů pro občany.
 • Příslušenství k promíchání kompostu.
 • Štěpkovač (do výše ceny kompostérů).

Jaká je výše dotace?

Výše dotace na podporu domácího kompostování je maximálně 70 % způsobilých výdajů (pokud kompostéry obsahují recyklát, můžete získat až 85% dotaci).

Kdo může žádat o dotaci?

 • Obce a města.
 • Kraje.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC.
 • Veřejnoprávní subjekty.
 • Obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Jaké jsou podmínky dotace?

Maximální nákladovost (způsobilé přímé realizační výdaje) 20 000 Kč/t za rok bez DPH.

Ozvěte se nám a pomůžeme vám s vyřízením dotace na podporu domácího kompostování.

3. Výstavba nebo modernizace re-use centra

Vybudujte místo, které vám pomůže snížit množství objemného odpadu i elektroodpadu. Tím ušetříte náklady za jejich svoz i likvidaci.

Jaká je výše dotace?

Výše dotace na modernizaci nebo vybudování re-use centra je maximálně 85 % způsobilých výdajů.

Na co je možné čerpat dotaci?

 • Stavební práce.
 • Dodávky a služby.
 • Evidenční systém.
 • Nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku.
 • Vybavení na jednoduché čištění a opravy (pračky a sušičky).

Jaké jsou podmínky pro získání dotace?

 • Maximální nákladovost 20 000 Kč/t za rok bez DPH.
 • Zpracování popisu provozu re-use centra.

Kdo může žádat o dotaci?

 • Obce a města.
 • Kraje.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC.
 • Veřejnoprávní subjekty.
 • Obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.
 • Obchodní společnosti uvedené v adresáři sociálních podniků.
 • Společnosti a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti.

Ozvěte se nám a pomůžeme vám s vyřízením dotace na výstavbu nebo modernizaci re-use centra.

re-use centrum v Příboru

4. Doplnění a zefektivnění systému tříděného odpadu

Nejúčinnějším nástrojem na snížení množství směsného komunálního odpadu a navýšení úrovně třídění je sběr odpadu dům od domu. Díky tomu každý občan ročně vyprodukuje o desítky kilogramů směsného komunálního odpadu méně. S dotací je toto řešení dostupnější.

 Jaká je výše dotace?

Výše dotace na doplnění a zefektivnění systému tříděného odpadu je maximálně 70 % způsobilých výdajů (pokud si zažádáte o dotaci na svozové vozidlo, výše dotace je pouze 50 %).

Na co je možné čerpat dotaci?

Jaké jsou podmínky pro získání dotace?

 • Maximální nákladovost 25 000 Kč/t za rok bez DPH.
 • Náklady na práce nesmí překročit 100 % pořizovací ceny nádob.

Kdo může žádat o dotaci?

 • Obce a města.
 • Kraje.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • Národní podnik.
 • Státní podniky.
 • Obchodní společnosti a družstva.

Ozvěte se nám a pomůžeme vám s vyřízením dotace na doplnění nebo zefektivnění systému tříděného odpadu.

5. Zavedení motivačního systému poplatku za odpad

Zaveďte poplatek, který odráží reálně vyprodukované množství odpadu. Tím naučíte občany přijmout odpovědnost za svůj odpad a motivujete je, aby více třídili.

Jaká je výše dotace?

Výše dotace na zavedení motivačního systému je maximálně 70 % způsobilých výdajů (pokud si zažádáte o dotaci na svozové vozidlo, výše dotace je pouze 50 %).

Na co je možné čerpat dotaci?

Jaké jsou podmínky pro získání dotace?

 • Maximální nákladovost 25 000 Kč/t za rok bez DPH.

Ozvěte se nám a pomůžeme vám s vyřízením dotace na motivační systém. Dotaci nelze čerpat samostatně. Je nutné ji zkombinovat s jiným řešením.

Kdo může žádat o dotaci?

 • Obce a města.
 • Kraje.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC.
 • Veřejnoprávní instituce.

6. Vratné nádobí

Opakovatelně použitelné nádobí je udržitelnější a praktičtější variantou toho jednorázového. Po akci (plesy, zábavy apod.) ho umyjete a příště využijete znovu. Tím si ušetříte čas, starosti i opakované pořizovací náklady. Po akci nemusíte řešit obrovské množství (směsného komunálního) odpadu.

Jaká je výše dotace?

Výše dotace na pořízení vratného nádobí je maximálně 85 % způsobilých výdajů.

Na co je možné čerpat dotaci?

 • Opakovatelně použitelné nádobí (nerozbitné sklenice, talíře, misky, kelímky všech velikostí, hrnky, příbory atd.).
 • Infrastruktura pro jejich uskladnění a mytí (skladovací boxy a myčky)

Jaké jsou podmínky pro získání dotace?

 • Maximální nákladovost 150 000 Kč/t za rok bez DPH.

Kdo může žádat o dotaci?

 • Obce a města.
 • Kraje.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC.
 • Národní podnik.
 • Obchodní společnosti a družstva.

 

Ušetřete až 85 % na modernizaci odpadového hospodářství. Udělejte první krok a nezávazně se nám ozvěte. Poradíme vám, jaké řešení je pro vás nejlepší.

 

Chci pomoci s dotací

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

 • nejnovější informace z odpadové legislativy
 • inspirativní příklady z regionů
 • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství