Zpět na seznam článků

Ministerstvo životního prostředí přispěje až 500 milionů korun na boj s odpady

Legislativa a dotace | 18.01.2023

Každý občan České republiky ročně vyhodí přibližně 562 kg odpadu. To je obrovské číslo, které se musí snížit. Ministerstvo životního prostředí proto otevřelo 24. výzvu v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) a pro žadatele připravilo 500 000 000 Kč na boj s odpady.

Žadatelé mohou získat peníze na řešení, která pomohou k udržitelnému nakládání s odpady. Výzva podpoří pořízení domácích kompostérů a štěpkovačů, nákup vratného nádobí, výstavbu i modernizaci sběrných dvorů nebo vybudování re-use center.

Kdo může podat žádost o dotaci z 24. výzvy Operačního programu Životní prostředí?

Žádost o dotaci z OPŽP mohou podávat veřejné subjekty (kraje, obce, města, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené městy a ostatními veřejnoprávními subjekty, obchodní korporace vlastněné ze 100 % městy).

O dotaci na koupi vratného nádobí mohou žádat i podnikatelé.

Do kdy bude probíhat příjem žádostí?

Příjem žádostí bude probíhat až do konce roku, tzn. do 31. 12. 2023 nebo do vyčerpání alokací.

Je výzva soutěžní?

Výzva je nesoutěžní. K získání dotace stačí pouze splnit stanovené podmínky pro získání konkrétní dotace.

Dotace na pořízení domácích kompostérů a štěpkovačů

Bioodpad tvoří až třetinu obsahu popelnice na směsný komunální odpad. Občané z rodinných domů ale tomuto odpadu mohou předcházet kompostováním. Usnadněte jim to a pořiďte jim kompostéry z dotace. V dotačním programu OPŽP si můžete podat žádosti na všechny typy kompostérů pro občany a také na štěpkovače, které vám usnadní zpracování dřevní hmoty.

Jaké jsou podmínky pro získání dotace na domácí kompostéry a štěpkovače?

 • Můžete nakoupit pouze tolik kompostérů, kolik dovoluje produkční potenciál dané oblasti vypočtený v analýze (ta vychází z počtu obyvatel a velikosti zahrad).
 • Pokud si chcete pořídit štěpkovač z dotace, musíte ho používat pouze pro přípravu dřevní hmoty pro kompostování.
 • Cena štěpkovače nesmí být vyšší než cena kompostérů. (Například pokud nakoupíte kompostéry za 150 000 Kč, štěpkovač musí stát maximálně 150 000 Kč.)

Do jaké výše mi dotace pokryje výdaje na domácí kompostéry a štěpkovače?

Dotace vám pokryje až 85 % způsobilých výdajů na pořízení domácích kompostérů a štěpkovačů. Můžete sem zahrnout i administrativní výdaje spojené s projektem.

kompostér s bočními dvířky

Dotace na výstavbu nebo modernizaci sběrného dvora

Sběrné dvory jsou středobodem odpadového hospodářství obcí a měst. Jsou významným nástrojem, který samosprávám dokáže ušetřit peníze. To nepůjde bez správného vybavení a technologií. Jejich pořízení se ale pojí s vysokými výdaji, a proto na většině sběrných dvorů takové vybavení chybí. Pokud ale požádáte o dotaci, můžete velkou část výdajů ušetřit.

V dotačním programu OPŽP můžete získat peníze na:

Je také možné podpořit projekty nábytkových bank.

Jaké jsou podmínky pro získání dotace na výstavbu nebo modernizaci sběrného dvora?

Dotace na výstavbu nebo modernizaci sběrného dvora má několik podmínek:

 • U projektů se stavebními úpravami musíte mít vydané územní rozhodnutí nebo jeho obdobu (stavební povolení je výhodou).
 • Pokud plánujete peníze využít na modernizaci sběrného dvora, musíte navýšit kapacitu povinných složek a dalších odpadů.
 • Maximální nákladovost ke kapacitě musí být 25 000 Kč/t za rok.

Do jaké výše mi dotace pokryje výdaje na výstavbu nebo modernizaci sběrného dvora?

Dotace vám pokryje až 85 % způsobilých výdajů na výstavbu nebo modernizaci sběrného dvora. Můžete sem zahrnout i administrativní výdaje spojené s projektem.

Dotace na vybudování re-use centra

Re-use centrum je místo, kam mohou občané nosit věci, které už nepotřebují, ale jsou stále v dobrém stavu, proto by je mohl využít někdo jiný. Další občané si ji pak odnesou, a tím se věc vrátí do oběhu. Vybudováním re-use centra dokážete předcházet desítkám tun odpadu ročně.

V dotačním programu OPŽP můžete získat peníze na:

 • Stavební práce.
 • Dodávky a služby.
 • Nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku.
 • Vybavení na jednoduché čištění a opravy (pračky a sušičky).
 • Evidenční systém.
 • Nákup nemovitostí (její cena nesmí přesáhnout 10 % rozpočtu).

Jaké jsou podmínky pro získání dotace na vybudování
re-use centra?

 • Vypracování analýzy potenciálu produkce konkrétních druhů odpadů, kterým realizací re-use centra předejdete.
 • Za každých investovaných 150 000 Kč musíte ročně předejít vzniku 1 tuny odpadu.
 • Předměty budete od občanů přebírat zadarmo.

Do jaké výše mi dotace pokryje výdaje na vybudování
re-use centra?

Dotace vám pokryje až 85 % způsobilých výdajů na realizaci re-use centra. Můžete sem zahrnout i administrativní výdaje spojené s projektem.

re-use centrum v Příboru

Dotace na nákup vratného nádobí

Pořádali jste někdy festival nebo jinou akci, kde se podávaly nápoje v jednorázových kelímcích? Pokud jste odpověděli ano, určitě si dokážete představit, kolik kelímků během chvilky skončí v odpadkovém koši. Zabraňte zbytečnému odpadu a využijte dotaci na nákup vratného nádobí.

V dotačním programu OPŽP můžete získat peníze na:

 • Pořízení vlastního vratného nádobí.
 • Infrastrukturu pro jejich uskladnění a mytí (skladovací boxy a myčky).
 • Infrastrukturu pro opakované používání obalů.

Jaké jsou podmínky pro získání dotace na nákup vrátného nádobí?

 • Musíte doložit, kolik odpadu ročně díky realizaci projektu nevznikne (dokládá se počet plánovaných akcí a průměrná návštěvnost).
 • Maximální nákladovost (způsobilé přímé realizační výdaje) vzhledem ke kapacitě je 150 000 Kč/t za rok bez DPH.
 • Součástí popisu projektu musí být i koncept systému, kterým omezíte používání jednorázového nádobí ve prospěch vratného nádobí.
 • K projektu přiložíte popis, jak motivujete spotřebitele ke zpětnému odevzdání vratného nádobí (odpovídající záloha, jednoduchá forma odevzdání – např. prostřednictvím automatů atd.).

Do jaké výše mi dotace pokryje výdaje na nákup vratného nádobí?

Dotace vám pokryje až 85 % způsobilých výdajů na nákup vratného nádobí. Můžete sem zahrnout i administrativní výdaje spojené s projektem.

Chcete si také zažádat o dotaci na boj s odpady? Domluvte si schůzku s regionálním manažerem pro váš kraj a pomůžeme vám ji získat.

 

 

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

 • nejnovější informace z odpadové legislativy
 • inspirativní příklady z regionů
 • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství