Zpět na seznam článků

Odpadové hospodářství Havlíčkova Brodu má za sebou úspěšnou proměnu

Příklady z praxe | 24.05.2022

Okresní město na Vysočině zná výsledky první fáze proměny odpadového hospodářství. Tu spustilo v roce 2020. Cílem je snižovat množství skládkovaného odpadu a zvýšit efektivitu nakládání s odpady. To se podařilo. I když se náklady na uložení odpadu na skládku zvýšily o více než třetinu, částka, kterou město doplácí na obyvatele, je o téměř padesát korun nižší.

Lepší třídění, vyšší úspory

Po zavedení nových technologií do odpadového hospodářství v Havlíčkově Brodě vzrostlo množství tříděného plastu o 18 % a o více než půl milionu korun se zvýšil příspěvek od organizace EKO-KOM. Naopak objem směsného komunálního odpadu klesl o 13 % a náklady na sklo téměř o 25 %. A zatímco v roce 2020 město doplácelo na každého obyvatele 649 korun, o rok později to bylo už jen 607 korun. A to navzdory faktu, že náklady na uložení tuny odpadu vzrostly z 1012 na 1323 korun. „Nové technologie a řešení v odpadovém hospodářství se rychle promítly do výrazně vyšší efektivity nakládání s městskými odpady,“ uvádí místostarosta města Zbyněk Stejskal a dodává: „Podstatné jsou úspory, které to přináší – více odpadu se u nás vytřídí, a naopak komunálního odpadu svážíme méně.“

Co stojí za úspěchem proměny odpadového hospodářství Havlíčkova Brodu?

Intenzivní komunikační kampaň 

Směrem k občanům. Město s realizátorem proměny, společností JRK, spustilo silnou kampaň. Jejím prostřednictvím vysvětlovalo nutnost změn i jednotlivé kroky proměny odpadového hospodářství. Kromě jiného probíhá kampaň i prostřednictvím polepů na autobusech městské dopravy.

Evidence všech popelnic v Havlíčkově Brodě

To bylo úvodním krokem proměny. Díky tomu získala samospráva dokonalý přehled o složení odpadu ve městě. Dnes se evidují všechny svážené nádoby, včetně těch, které patří podnikatelským subjektům a okolním obcím. V současnosti jde o přibližně 14 tisíc nádob, které se označily QR kódem. S tím, jak se zavádí adresné třídění, přibývají další. QR kód obsahuje informace o druhu sváženého odpadu, velikosti nádoby či číslu popisném.

Zavedení moderního evidenčního systému

Ten umí, díky systému ECONIT, evidovat všechny druhy odpadu. V systému zástupci samosprávy vidí například to, kolik popelnic popeláři vysypali, co v nich bylo a kolik vážily. Tím lze sledovat statistiku domácností i podnikatelských subjektů.

 Spuštění adresné evidence třídění odpadu

Tímto způsobem zde třídí plast a papír. 1200 domácností dostalo loni ke své původní nádobě na směsný komunální odpad ještě další dvě nádoby o objemu 240 litrů. Letos probíhá intenzivní rozšiřování sběru dům od domu do dalších částí města. Lidem se tak zvýší komfort při třídění odpadu, protože s ním nemusí chodit do sběrného místa. A systém není anonymní, i proto se občané chovají se k odpadům zodpovědněji.

O společnosti JRK Česká republika

Firma nabízí nápaditá řešení, jak zlepšit nakládání s odpady. Má tři hlavní poslání: zvýšení míry třídění, předcházení vzniku odpadu a snížení množství směsného komunálního odpadu. Aby toho dosáhla, tak nabízí komplexní partnerství a řešení na míru pro každé město či obec.

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství