Zpět na seznam článků

Popůvky zásadně promění hospodaření s odpady

Příklady z praxe | 29.09.2022

Obec Popůvky v okrese Brno-venkov zásadně proměňuje odpadové hospodářství. Zavádí do něj takzvané chytré technologie a postupy. Jde například o evidenční systém, sběr plastu a papíru dům od domu či třídění rostlinných zbytků přímo z kuchyně. Již nyní technologické novinky přináší úspory, kdy dochází k výraznému zvýšení vytříděnosti odpadů či snížení množství komunálního odpadu.

sběr odpadů dům od domu

Díky technologiím, které obec nově zavedla, snížila meziročně množství komunálního odpadu téměř o polovinu a zaznamenala nárůst vytříděných bioodpadů o více než 130 procent! Skla se ve stejném období vytřídilo o sto a plastu o padesát procent více. Jak se to během jednoho roku podařilo? Zásadně tomu pomohlo zavedení evidenčního systému. Ten umí s pomocí mobilních terminálů načítat prostřednictvím QR kódů naplněnost nádob i druhy odpadů. Velkou roli sehrálo také zavedení sběru odpadu dům od domu či zahájení třídění rostlinných zbytků z kuchyně 

V rámci proměny odpadového hospodářství pak v Popůvkách:  

  • Zavedli evidenci vyprodukovaného směsného komunálního odpadu i tříděných složek odpadu – ta je možná díky tomu, že dané nádoby jsou vybaveny QR kódy, které jsou propojené s evidenčním systémem ECONIT. Zástupci obce díky tomu mají dokonalý přehled o odpadech.  
  • Rozbíhají pohodlný systém sběru tříděného odpadu takzvaně dům od domu – v Popůvkách byl spuštěn pro papír, plast a bioodpad. Občané pro tento účel dostali od obce speciální nádoby. Jde o adresný, tedy ne-anonymní sběr, a tak se občané chovají k odpadům zodpovědněji. 
  • Startují třídění rostlinných bioodpadů přímo z kuchyní – domácnosti dostaly speciální košík, do kterého třídí rostlinný kuchyňský odpad. Po jeho naplnění ho pak občané vysypou do hnědé nádoby, kterou k tomu mají v domácnosti k dispozici.  

Měně odpadu, více úspor  

„Překvapilo nás, že se zavedení nových technologií tak rychle promítlo do vyšší efektivity nakládání s obecními odpady. S těmito novinkami vytřídíme výrazně více odpadu a naopak komunálního odpadu je podstatně méně,“ uvádí starostka obce Miluše Červená.  

Chytrá evidence  

Evidenční systém, který obec zavedla, se jmenuje ECONIT. Funguje jednoduše; jeho hardwarová část představuje nástroj na sběr dat – tedy mobilní terminál, který načítá QR kódy, a ta softwarová zase pracuje s daty. Technologie je přizpůsobená na míru obce Popůvky. Obci pomáhá při přeměně odpadového hospodářství – jako komplexní partner – společnost JRK.  

O společnosti JRK Česká republika

Firma nabízí nápaditá řešení, jak zlepšit nakládání s odpady. Má tři hlavní poslání: zvýšení míry třídění, předcházení vzniku odpadu a snížení množství směsného komunálního odpadu. Aby toho dosáhla, tak nabízí komplexní partnerství a řešení na míru pro každou obec.

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství