Zpět na seznam článků

Skuteč mění své odpadové hospodářství

Příklady z praxe | 23.05.2022

Výrazné snížení objemu odpadů, který končí na skládkách. To bude výsledkem proměny odpadového hospodářství, kterou spustilo město Skuteč na Chrudimsku. Nyní se ve městě daří vytřídit přibližně čtvrtinu všech odpadů. To se po zavedení novinek v odpadovém hospodářství podstatně změní.

Skuteč v rámci proměny odpadového hospodářství:

Spustila pohodlný systém sběru tříděného odpadu

S pomocí sběru nádob takzvaně dům od domu pro plast a papír. Občané pro tento účel dostali od města speciální popelnice. Celkem šlo o cca 1500 sběrných nádob. Jde o adresný, tedy neanonymní sběr, a tak se občané chovají se k odpadům zodpovědněji.

Zavedla evidenční systém

Skuteč s pomocí evidenčního systému ECONIT může přesně sledovat množství vytříděného papíru či plastu. Evidenční systém je součástí komplexního partnerství města a společnosti JRK, která novinky v odpadech ve městě zavádí. Funguje jednoduše: hardwarová část představuje nástroj na sběr dat – tedy mobilní terminál, který pomocí RFID (radiofrekvenční) technologie skenuje kódy, a ta softwarová zase pracuje s daty. Technologie je přizpůsobená na míru Skutči.

Začala evidovat jednotlivé výsypy

To je možné právě díky evidenčnímu systému ECONIT. Skuteč ve spolupráci se svozovou společností umístila RFID čipy na sběrné nádoby s komunálním odpadem. Díky propojení s evidenčním systémem je možné sledovat, kdy byla jednotlivá nádoba vysypána. Lze tak efektivněji pracovat s frekvencí svozů. Ta už nyní – po zavedení systému – mohla být zvýšena z týdenní na čtrnáctidenní. To přináší úspory.

Vyměnila nádoby ve sběrných hnízdech

Výměna probíhala společně s distribucí nádob domácnostem. Nyní tak budou ve sběrných hnízdech, místo takzvaných zvonů, nádoby o objemu 1100 litrů. Jejich svoz bude efektivnější, kdy odpad bude, jako v případě popelnic, evidován pomocí RFID čipů. Taková optimalizace povede k dalším úsporám.

Zavedla evidenci na sběrném dvoře

Domácnosti dostaly kartičku s přiřazeným kódem. Když občané přinesou na sběrný dvůr odpad, obsluha ho zváží, naskenuje kartičku a kód přiřazený k odpadu. Dvě pípnutí terminálu přinesou všechny podstatné informace – kdo a kdy jaký odpad donesl a kolik ho bylo. Dojde tak k zjednodušení a zrychlení administrativy, která s tím byla spojena. Především však bude mít město veškeré informace o odpadu, který je na sběrném dvoře. Společně s údaji o obsahu jednotlivých výsypů, tak budou mít ve Skutči dokonalý přehled o odpadech. A vzhledem k tomu, že jde o systém adresný, omezí se možnost zneužití sběrného dvora případnými nepoctivci.

„Proměna nakládání s odpady je pro Skuteč velmi důležitá. Budeme díky tomu lépe připraveni na novou odpadovou legislativu,“ vysvětluje místostarosta obce a doplňuje: „Podstatné však je, že s jeho pomocí dosáhneme velkých úspor, což je samozřejmě dnes – v době, kdy ceny energií a dalších vstupů letí raketově nahoru – pro město zásadní. 

O společnosti JRK Česká republika

Firma nabízí nápaditá řešení, jak zlepšit nakládání s odpady. Má tři hlavní poslání: maximalizaci úrovně třídění, předcházení vzniku odpadu a dlouhodobou spolupráci se samosprávami. Aby toho dosáhla, nabízí komplexní partnerství v odpadovém hospodářství a řešení na míru pro každou obec a město.

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství