Zpět na seznam článků

Velký průvodce tříděním odpadu

Rady a tipy | 23.04.2021

Třídění odpadu může být někdy oříšek. Proto jsme vám sepsali přehledného průvodce, abyste vždy věděli, jak správně třídit odpad.

Kam patří

sklo | plast | papír | nápojové kartony | kov | bioodpad | kuchyňský odpad | tuky a oleje | oblečení, látky či textil | nebezpečný odpadnefunkční spotřebiče | staré léky | staré baterie

Systémy třídění

pro domácnosti | na úrovni obcí a měst | sběrná hnízda | adresný sběr | pytlový sběr | nádobový sběr kombinovaný sběr | třídění odpadu ve sběrných dvorech | třídicí linky

A pokud byste přesto nenašli to, co hledáte, můžete si přečíst nejčastější otázky a odpovědi.

Proč je třídění odpadu důležité?

Nejlepší způsob, jak přistupovat k odpadům, je předcházet jejich vzniku. Když už nám ale odpad vznikne, je důležité jej správně vytříditTřídění odpadu umožňuje, aby materiál neskončil spolu s ostatními odpady na skládce, ale mohl být znovu využit, tedy zrecyklován – vytříděné odpady tak mohou sloužit jako vstupní surovina pro vznik nových výrobků, které můžeme další dlouhé roky používat. Cílem je co nejvíce odpadů tímto způsobem opětovně využít.

Tento model nazýváme cirkulární ekonomika. Šetříme tím významně přírodní zdroje i energii nutnou k získání prvotních surovin a zároveň zabraňujeme tomu, že naše odpadky zůstanou ležet na skládce nebo ve volné přírodě.

Poptávka po větší udržitelnosti v současnosti velmi roste. Přechod na cirkulární ekonomiku a co největší opětovné využívání odpadů je vyžadováno nejen spotřebiteli, ale také Evropskou unií. Ta vydala nové recyklační cíle, které se budou každým rokem navyšovat a směřují ke konci skládkování v roce 2030. Nezodpovědné zacházení s odpady tak bude finančně postihováno. Podpora recyklace může obcím a městům, potažmo občanům, ušetřit velké peníze, které pak může samospráva využít pro své potřeby.

Třídění odpadu není obtížné, jen je potřeba systém správně nastavit. Všichni musí pochopit, proč a jak mají správně třídit. K tomu vám pomůže tento odpadový průvodce, kde najdete odpovědi na všechny otázky ze světa odpadů, třídění a recyklace. Pokud se samosprávy spojí s občany a najdou vhodné řešení, společně mohou snadno dosáhnout stejné, nebo vyšší zákonem stanovené hodnoty.

Zjistěte více o tom, proč řešit odpad.

směsný komunální odpad

Jak třídit jednotlivé složky využitelných odpadů?

Jak třídit a kam patří SKLO?

Sklo patří do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou na sběrném místě oba kontejnery, je potřeba ho vytřídit podle barvy. Do zeleného kontejneru patří všechno barevné sklo (lahve od vína a nápojů) nebo tabulové sklo z oken nebo ze dveří. Do bílého kontejneru patří zcela čiré sklo, jako např. skleničky, sklenice od kečupu, marmelády apod.

Do nádob na sklo nevhazujte žádný porcelán (rozbité nádobí atd.), zrcadla, pokovaná skla, sklokeramiku, varné nebo laboratorní sklo. Vratné sklo vracejte zpět do obchodu.

Do jakého kontejneru patří sklo? Sklo patří do zeleného nebo bílého kontejneru.

Věděli jste, že sklo se dá 100% recyklovat, aniž by se tím snížila jeho kvalita?

Jak třídit a kam patří PLAST?

Plast tvoří často nejobjemnější část ze všech vyhozených odpadů. I proto je důležité ho co nejvíce správně vytřídit. Třídíme ho do žlutých popelnic a před vhozením ho důkladně sešlápneme/zmačkáme, aby nezabíral zbytečně mnoho místa. 

Patří sem zejména sáčky a plastové tašky, folie, PET lahve, tvrdé plastové obaly od drogerie (pracích prášků, kosmetických přípravků atd.), kelímky od jogurtů a různé další plastové výrobky.

Nepatří sem žádné mastné obaly, obaly se zbytky jídel nebo čisticích prostředků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek ani podlahové krytiny.

Do jakého kontejneru patří plast? Plast patří do žlutého kontejneru.

plastový odpad

Jak třídit a kam patří PAPÍR?

Papír můžete vhodit do modrého kontejneru, případně pak donést větší množství do sběrných surovin, pokud máte tu možnost – za správně vytříděný papír podle druhu můžete získat i finanční odměnu. Do papíru patří všechen tisk, staré sešity, papírové krabice (rozložené!), obálky nebo lepenka. Nevadí kovové svorky ani foliová okénka na obálkách – vše se odstraní při recyklačním procesu. Z bublinkových obálek však plastový vnitřek vyjměte.

Nevhazujte do modrého kontejneru jakkoliv znečištěný nebo mokrý papír. Nepatří tam ani termopapír, tedy účtenky. A ani celé knihy – ty raději pošlete dál, ať ještě někomu poslouží, případně je můžete ve větším počtu odvézt na sběrný dvůr.

Do jakého kontejneru patří papír? Papír patří do modrého kontejneru.

Jak třídit a kam patří NÁPOJOVÉ KARTONY?

Nápojové kartony vyhazujte do oranžových popelnic nebo do nádob označených oranžovou nálepkou. Patří sem krabice od mléka, krabicového vína, džusů, protlaků apod. Vždy je potřeba před vhozením sešlápnout!

Do oranžového kontejneru naopak nevhazujte kartony se zbytky nápojů a potravin nebo měkké sáčky např. od kávy, potravin v prášku apod. 

Do jakého kontejneru patří nápojové kartony? Nápojové kartony patří do oranžového kontejneru nebo do kontejneru s oranžovou nálepkou.

nápojové kartony

Jak třídit a kam patří KOV?

Kovový odpad patří do šedého kontejneru nebo do kontejneru označeného jen šedou nálepkou. Dovnitř vhazujte spíše drobnější kovový odpad, jako jsou plechovky, konzervy, kovové zátky a víčka, kancelářské sponky, alobal, kovové krabičky, šrouby, hřeby atd.

Jakýkoliv objemnější odpad (kovové roury, trubky, hrnce, vany, kola, elektrospotřebiče apod.) odvážíme vždy na sběrný dvůr. Stejně tak na sběrný dvůr odvezte plechovky od barev, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, toxické kovy (olovo, rtuť) nebo vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Autovraky lze odevzdat pouze na vrakovištích, kde majiteli vystaví doklad o ekologické likvidaci.

Do jakého kontejneru patří kovy? Kovy patří do šedého kontejneru nebo do kontejneru s šedou nálepkou.

kovový odpad

Jak třídit a kam patří BIOODPAD?

Bioodpadem rozumíme biologicky rozložitelné zbytky z kuchyně nebo zahrady. Patří do něj odpad rostlinného původu, různé odřezky ovoce nebo zeleniny, slupky, použitý sypaný čaj nebo třeba kávový lógr. Bioodpad určitě nepatří do směsného odpadu. Nejlepším řešením je bioodpad zkompostovat rovnou v domácnosti. Na zahradě k tomu poslouží zahradní kompostér, v bytě pak například vermikompostér. Ušetří se tím zbytečné emise a náklady na převoz a zpracování. Pokud nemáme možnost sami bioodpad zkompostovat, ideální je zajistit si hnědou popelnici, která bude pravidelně svážena, případně oslovit obec nebo město a zeptat se na konkrétní řešení pro vaši samosprávu. Bioodpad můžete také zavést do místní kompostárny.

Pamatujte na to, že do bioodpadu nepatří živočišné zbytky, zvířecí výkaly nebo tepelně zpracované zbytky jídel, ty patří do kuchyňského odpadu

Objevte více informací o domácím kompostování.

Do jakého kontejneru patří bioodpad? Bioodpad patří do kompostéru nebo do hnědé nádoby.

kompostér s bio odpadem

Jak třídit a kam patří KUCHYŇSKÝ ODPAD?

Kuchyňský odpad tvoří zpravidla kolem 65 % z celkového množství biologicky rozložitelných odpadů, což není zanedbatelné množství. Bohužel jeho třídění je v České republice stále na začátku. Sběr kuchyňského odpadu přitom není nijak složitý a v zahraničí už běžně funguje. Kontaktujte vaše město nebo obec a zeptejte se na možnost třídění kuchyňského odpadu. I našim samosprávám separace kuchyňského odpadu výrazně pomohla v dosažení recyklačních cílů, které stanovuje nový odpadový zákon. Inspirujte se v třídění kuchyňského odpadu.

třídění kuchyňského odpadu

Jak třídit a kam patří TUKY A OLEJE (na vaření, průmyslové)?

I na jedlé tuky a oleje je již možné najít ve sběrném hnízdě speciální popelnici, občas se jí také říká „tuktejner“. Mívá různé barvy, většinou tmavě oranžovou nebo červenou. Důležité je, že je označena nálepkou pro tuky a oleje. Patří do ní všechny tuky a oleje z kuchyně, které je nutné prvně slít do plastové nádoby a pevně uzavřít. Do kontejneru vhazujete celou láhev.

Pozor! Tuky ani oleje nikdy nevylévejte do dřezu ani do kanalizace! Jedná se o přestupek, za který vám hrozí vysoká pokuta.

Vylité tuky a oleje jsou příčinou ucpaných potrubí a kanalizací, které se pak musí složitě a nákladně čistit. Jejich důkladné odstranění z vody je navíc téměř nemožné i pro čističky odpadních vod. Tuky tedy do dřezu rozhodně nepatří. 

Do jakého kontejneru patří tuky a oleje? Tuky a oleje patří do kontejneru označeného informační nálepkou pro tuky a oleje.

olej

Co je NEBEZPEČNÝ ODPAD?

Nebezpečný odpad představuje riziko pro naše zdraví nebo životní prostředí. Už samotná manipulace s ním může být nebezpečná, nelze s ním proto nakládat jako s běžným komunálním odpadem. Patří sem různé barvy, syntetická ředidla, mořidla, lepidla, baterie, chemikálie, úklidové prostředky, léky, zdravotnický materiál, těkavé látky, zářivky a teploměry obsahující rtuť nebo chladničky obsahující freony.

Jak poznám nebezpečný odpad?

Nebezpečný odpad spolehlivě poznáte podle symbolu přeškrtnuté popelnice na obalu. Jejich konkrétní nebezpečné vlastnosti jsou dále uvedeny v oranžových značkách, ve kterých jsou příslušné symboly, například lebka pro toxické odpady, plamen pro hořlaviny atd.

Kam patří nebezpečný odpad?

Nebezpečný odpad kvůli svému charakteru nepatří do směsného odpadu! Nesmí na skládky ani do běžné spalovny, ale likviduje se ve speciálních zařízeních. Proto je nutné ho odnést do sběrného dvora. Využít můžete také mobilní sběr, pokud ho vaše obec organizuje. Staré léky odnášejte zpět do lékárny. Pokud tápete, jak naložit s prázdným obalem, podívejte se vždy vzadu na etiketu, kde byste měli potřebnou informaci dohledat.

Do jaké nádoby patří nebezpečný odpad?

Nebezpečný odpad patří do sběrného dvora nebo do mobilního sběru nebezpečného odpadu (případně do nádoby s nálepkou pro nebezpečný odpad, v běžném sběrném hnízdě ji ale většinou nenajdete).

nebezpečný odpad

Kam patří staré nebo nefunkční elektrospotřebiče?

Vysloužilé elektrospotřebiče odnášejte na sběrný dvůr, případně můžete odevzdat v rámci zpětného odběru u prodejce. Elektrospotřebiče často obsahují nebezpečné látky jako třeba rtuť nebo těžké kovy, v chladničkách je zase obsažený freon, který má při uniknutí do atmosféry za důsledek ztenčování ozonové vrstvy a podílí se tak na globálním oteplování. Proto elektrospotřebiče spadají pod nebezpečný odpad a je nutné s nimi tak zacházet. Pokud spotřebič ještě funguje, zkuste ho někomu prodat na internetovém bazaru a dát mu ještě druhý život – předejdete tím tvorbě zbytečného odpadu.

Jak třídit OBLEČENÍ/LÁTKY/TEXTIL a kam patří?

Oblečení a staré látky patří do nádoby na textil. Bývá to větší kontejner bílé nebo červené barvy. Do takového kontejneru můžete vhazovat oblečení a bytový textil, který zabalíte a svážete do igelitové tašky. Podle provozovatele kontejneru záleží, co vše je možné do něj vhodit – na charitu je obvykle potřeba vybírat ještě použitelné oblečení, pokud však firma dále zpracovává a recykluje textil, můžete do kontejneru vyhodit i staré hadry a další těžko využitelné textilie. Instrukce vždy najdete na příslušném kontejneru. Do kontejneru nikdy nepatří znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan nebo netextilní materiály.

Pokud je oblečení v dobrém stavu, zkuste je nabídnout svým blízkým nebo udat na „swapu“, který slouží k výměně oblečení, ale i jiných drobných věcí. Toto řešení je vždy lepší varianta než textil vyhodit.

oblečení

Jak třídit a kam patří staré BATERIE?

Protože baterie obsahují těžké kovy, které mají negativní vliv na lidské zdraví, spadají pod nebezpečný odpad a nepatří v žádném případě do běžného odpadu. Vybité baterie nebo akumulátory můžeme bezplatně odevzdat k likvidaci na mnoha místech po celé republice, která jsou označena jako místa zpětného odběru (možnost odběru poskytuje každý obchod, kde je možné baterii koupit). Baterie můžete vyhodit také do kontejnerů na elektroodpad (většinou červené barvy), které mívají i speciální vhazovací otvor přímo pro baterie. Větší baterie patří na sběrný dvůr.

Věděli jste, že baterie jsou hlavním původcem rtuti v komunálním odpadu? Pokud skončí na skládce nebo ve spalovně, mohou nebezpečné látky dále unikat do vzduchu, vody nebo půdy.

staré baterie

Jak třídit a kam patří staré LÉKY?

Nevyužitá léčiva odnášejte vždy zpět do lékárny. Každá lékárna má povinnost zpětného odběru starých léků. Případně je odneste na sběrný dvůr, pokud takový typ odpadu odebírá. Nikdy je ale nevyhazujte do směsného odpadu ani do záchodu. Léky obsahují látky, které škodí  životnímu prostředí a je velmi obtížné je z vody následně dostat.

staré léky

Systémy třídění odpadu

Systémy třídění odpadu pro domácnosti

V současnosti ve většině obcí funguje sběr odpadu do sběrných hnízd, která jsou rozmístěná po obci. Tento systém však není příliš efektivní – lidé nemají motivaci nosit odpad do sběrných hnízd a je pro ně jednodušší vyhodit odpad do nádoby na SKO (každý metr vzdálenosti sběrného místa od obydlí znamená nižší míru třídění). Systém je navíc anonymní, což přináší problémy v podobě nekvalitně vytříděného odpadu, přeplněných popelnic v důsledků nesešlapaných krabic či PET lahví a nepořádku kolem sběrného místa.

Vhodným řešením tak může být systém sběru tříděného odpadu dům od domu. Občanům se tak třídění výrazně zjednodušuje, protože pohodlně třídí ve svých domovech a v den svozu odpadu jednoduše přistaví tříděný odpad před dům. Nemají tedy důvod vyhazovat využitelné složky odpadu do SKO, protože obě dvě možnosti pro ně představují srovnatelný výdej energie a času. Tento adresný sběr navíc není anonymní jako v případě využívání sběrných hnízd, a tak motivuje občany k větší zodpovědnosti v třídění.

Adresný sběr odpadu od dveří

Třídění odpadu v domácnostech

Třídění využitelných složek odpadu v domácnostech se dá řešit různými způsoby. V případě, že obec či město provozuje sběr odpadu „dům od domu“, tedy odvoz odpadu přímo z domácnosti, existuje například pytlový sběr, kdy domácnost třídí využitelné složky do pytlů podle druhu. Pytel se v den svozu jednoduše přistaví před dům (nebo na předem určené místo v případě bytové zástavby) a nechá odvézt svozovou službou.

Další variantou je nádobový sběr tříděného odpadu, kdy mají občané nádoby umístěné na vlastním pozemku a v den svozu je opět jen přistaví před dům k vyvezení odpadu. Kombinovaný sběr představuje propojení obou zmíněných variant. 

Pokud je ve městě či obci zavedena evidence odpadů, je možné také nastavit výši poplatků pro jednotlivé domácnosti dle množství vyprodukovaného odpadu. Takový motivační systém umožňuje finančně odměňovat ty domácnosti, které pečlivě třídí a produkují méně odpadu.

Pokud není v samosprávě zaveden sběr „dům od domu“, odpad si občané většinou sami nosí do veřejně přístupných sběrných hnízd.

Samostatnou kapitolou je třídění bioodpadůkteré lze řešit například pravidelně vyváženou hnědou popelnicí nebo sezónním sběrem do velkoobjemových kontejnerů. V takovém případě ale skutečně vzniká odpad, který se musí někam svážet, zpracovávat/likvidovat, a tím přibývají další energetické i finanční náklady. Výrazně efektivnější varianta je zavést domácí kompostování. Kompostováním přímo v domácnostech (ať už do zahradního kompostéru nebo třeba do vermikompostéru v bytovce) se tvorbě odpadu zcela předejde, protože bioodpad zkompostujeme a využijeme přímo v místě vzniku.

Systémy třídění odpadu pro obce a města

Obce a města zajišťují sběr tříděného odpadu několika způsoby. 

Stále rozšířená jsou sběrná hnízda – občané donáší vytříděný odpad do místa v obci, kde jsou umístěny nádoby či podzemní kontejnery na tříděný odpad. 

Sběr odpadu tímto způsobem ale má svá úskalí – je anonymní, a tak nemotivuje občany k zodpovědnosti. Výsledkem se proto stává nekvalitně vytříděný obsah, nepořádek kolem popelnicového stání, nesešlapané lahve apod. Zároveň je pro občany jednodušší vyhodit jejich odpad do popelnice na SKO, pokud ji mají blíže než sběrné hnízdo pro tříděné složky – zbytečně tak končí ve směsném odpadu recyklovatelné materiály a obec musí platit za jejich likvidaci.

sběrné hnízdo v obci

Další variantou je adresný sběr – tedy sběr tříděných složek odpadů přímo z domácností. Občané tak třídí v pohodlí domova. V den svozu jednoduše své odpady umístí před dům a zpřístupní je ke svozu.

Tento způsob sběru odpadu občanům třídění velmi usnadňuje a díky adresnosti bývá zpravidla také vytříděný obsah kvalitnější. Občané mohou sbírat vybrané složky tříděného odpadu do nádob, do pytlů nebo zkombinovat obě varianty.

V případě adresného sběru je možné evidovat vyprodukované odpady. Město nebo obec tak získává podrobný přehled o svých odpadech a díky získaným datům může efektivně optimalizovat své odpadové hospodářství. 

Díky adresnému sběru je také možné zavést motivační systém pro občany. Samospráva získá přehled o tom, jaké množství odpadu produkují jednotlivé domácnosti a může tak např. finančně zvýhodnit ty domácnosti s vysokým podílem vytříděných složek.

Odpady, které nelze vytřídit žádným z výše uvedených způsobů, lze odevzdat na sběrném dvoře nebo na jiná sběrná místa. Zbytek odpadu tvoří směsný komunální odpad.

Objevte více o třídění využitelných odpadů

Třídění odpadu na úrovni měst a obcí

Obce a města musí v současnosti řešit stále větší tlak na zvyšování míry recyklace – Evropská unie vyžaduje po členských státech 65 % míru recyklace a směřuje k úplnému zákazu skládkování využitelných složek odpadu v roce 2030. Pokud samosprávy nebudou splňovat stanovené limity, budou muset platit výrazně vyšší poplatky za odpady, které se budou každým rokem zvyšovat. Odpadové hospodářství by tedy mělo být postaveno tak, aby motivovalo občany k třídění a snižování produkce odpadů. 

Každý region má svá specifika, vhodné je tedy začít vstupní analýzou odpadového hospodářství dané samosprávy, z které následně vzejdou konkrétní doporučení pro nastavení skutečně efektivního odpadového hospodářství.

analýza odpadového hospodářství

Třídění a svoz odpadu „dům od domu“ (door to door)

Při tomto způsobu třídění jsou sváženy odpady (tříděné i směsné) adresně přímo z jednotlivých domácností. Občané v den svozu jednoduše umístí pytle či klasické nádoby na odpad před dům a popeláři odpad vysypou/svezou. Adresný svoz odpadu má výhodu pro občany, kterým umožňuje snadné třídění v pohodlí domova, ale i pro samosprávy. Těm poskytuje možnost snadno evidovat vyprodukované odpady každé domácnosti, a získat tak kompletní a adresná data o odpadech v obci. Ta pak může využít k celkovému zefektivnění odpadového hospodářství nebo zavedení motivačního systému, který by občany nabádal k vyšší vytříděnosti.

Jak funguje systém sběru odpadu dům od domu?

Systém sběru odpadů dům od domu funguje tak, že občané plní přidělené pytle nebo nádoby (120 l, 240 l) na vybrané druhy odpadu a v den svozu přistaví nádoby nebo plné pytle před dům. Velkou výhodou tak je pohodlnost pro občana, který již nemusí s tříděným odpadem až do sběrného hnízda, ale může jej stejně jako SKO jednoduše postavit před dům a nechat svozovou společnost odpady odvézt. Sběr dům od domu je na rozdíl od anonymních sběrných hnízd adresný, a tak motivuje občany k zodpovědnějšímu přístupu – vyšší kvalitě vytříděného obsahu, sešlapávání PET lahví apod.

Pokud je zavedena ve městě či obci evidence odpadů, jsou pytle či nádoby označeny příslušným QR kódem, který obsluha popelářského vozu jednoduše načte do evidence a odpad odveze. Data se propojí s evidenčním systémem obce, která s nimi může dál pracovat a využít je k optimalizaci odpadového hospodářství. 

Pytlový sběr

Pytlový sběr spočívá v tom, že občané vyhazují tříditelné složky odpadu do pytlů, které skladují doma, a v den svozu je jednoduše položí před dům nebo do místa určeného pro vyhazování a svoz pytlů. 

Pokud je ve městě nebo obci zavedena evidence odpadů, označuje občan každý pytel nalepovacím identifikačním kódem, který obsluha svozového vozu při svozu načte do evidenčního systému. Obec či město má tak komplexní přehled o vyprodukovaných odpadech a data, na kterých může stavět a zefektivňovat dále své odpadové hospodářství. Etikety s kódy občan získává od obce nebo města a vždy před svozem je odpadu nalepí na naplněný pytel s odpadky.

evidence pytlového sběru

Nádobový sběr

Nádobový sběr (podobně jako pytlový sběr) umožňuje občanům třídit využitelné složky odpadu v pohodlí domova. Je vhodný pro vilové čtvrti se zahradou. Občané tak mohou třídit odpad do barevných nádob o objemu 120 nebo 240 l, v den svozu se pak plné nádoby jen přistaví před dům.

nádoby na odpad s QR kódem

Kombinovaný sběr

Kombinovaný sběr je spojením pytlového a nádobového sběru. Občané tedy třídí odpad jak do pytlů, tak do nádob. Obojí v den svozu pouze přistaví naplněné před dům a nechají vyvézt.

Třídění odpadu ve sběrných dvorech

Sběrné dvory jsou nedílnou součástí každého fungujícího odpadového hospodářství. Občané zde mají možnost odevzdávat odpad, který nespadá do běžného SKO nebo tříditelných složek odpadu. Jedná se například o stavební a objemný odpad, nebezpečný odpad atd.

Při příjezdu na sběrný dvůr je nejprve nutné odpad zvážit, obsluha poté zaeviduje zvážené množství, druh a původce odpadu, buď ručně nebo pomocí evidenčního systému. Následně dochází k uložení odpadu na místě k tomu určenému, například do velkoobjemových kontejnerů a dalších nádob. Odpad se většinou lisuje do balíků výrazně menších objemů, které ušetří na sběrném dvoře mnoho místa, a zároveň jsou i praktické pro následnou přepravu koncovému zpracovateli.

V rámci sběrných dvorů čím dál častěji fungují tzv. Re-use centra, která představují efektivní řešení v předcházení vzniku odpadu. Jedná se o místo, kam mohou občané nosit stále funkční a využitelné věci jako např. nábytek, potřeby do domácnosti, nádobí, hračky, funkční elektrospotřebiče atd. Ty jsou pak poskytnuty zdarma či za poplatek zájemcům, kteří pro ně ještě najdou využití. Tento systém je výhodný jak pro občany, kteří v Re-use centru mohou pořídit potřebné věci za zlomek ceny, tak pro obec, která vykazuje nižší míru vyprodukovaného odpadu a tím pádem získá finanční úsporu.

Podívejte se na efektivní řešení pro sběrné dvory

Sběrný dvůr

Třídění odpadu na třídicí lince

Třídicí linky slouží k dotřídění již vyseparovaného odpadu. Obsluha dotřiďovací linky přebere tříděný odpad a vybere z něj materiál, který je možné dále využít pro účely recyklace. Odpad určený k recyklaci se poté slisuje do balíků a následně se vykupuje a opětovně využívá ve výrobě zpracovatelskými firmami.

Se zbytkovým odpadem, který není pro recyklaci vhodný, se nakládá jako se směsným komunálním odpadem – umisťuje se na skládku nebo do spaloven. Patří do něj odpad, který do tříděné složky vůbec nepatří, který není možné dále recyklovat nebo je silně znečištěný.

Objevte řešení pro sběrné dvory a třídicí linky

FAQ – nejčastější otázky spotřebitelů a zástupců měst a obcí

Proč bychom měli třídit, když se pak odpad stejně sveze na jednu skládku?

Jedná se o rozšířený mýtus, který vznikl pravděpodobně tím, že lidé viděli stejné popelářské auto na svoz směsného i tříděného odpadu. I to se stává, ale svozová společnost k tomu mívá své důvody. Prvním z nich je znehodnocení odpadu, pokud se například na papír vylije olej, už se nedá recyklovat ani využít jiným způsobem, proto se se s ním nakládá jako se směsným odpadem. Druhým důvodem, proč odpady ze dvou popelnic končí na stejném místě, jsou auta se dvěma kabinami. Taková auta dokážou pojmout dva typy odpadů, aniž by se smíchaly dohromady.  

Ve skutečnosti nikdo nemá zájem míchat vytříděný odpad dohromady. Vysoká vytříděnost je pro město či obec finančně velmi výhodná. Vytříděný odpad je zdrojem finančních odměn od společnosti EKO-KOM a může se také dále obchodovat, zatímco velké množství vyprodukovaného směsného odpadu přinese samosprávě jen vysoké náklady v podobě poplatků za skládkování, které se každý rok zvyšují. Třídění má smysl a je výhodné pro všechny.

Zajímá vás třídění využitelného odpadu? Podívejte se na další otázky a odpovědi.

Proč se vytříděný odpad více nevyužívá ve výrobě?

Důvodem je stále nízká legislativní podpora na národní a evropské úrovni, i když už se situace naštěstí začíná zlepšovat. Nové zákony mají motivovat výrobce k využívání sekundárních zdrojů a na druhé straně podporovat poptávku (například úpravou pravidel pro zadávání veřejných zakázek) po výrobcích z druhotných surovin. Po tříděných složkách odpadu tak bude poptávka v následujících letech stále více stoupat.

Je reálné dostat se s městem na míru třídění 70 % a více?

Ano, je to zcela reálné. Aby toho město či obec byla schopna dosáhnout, je potřeba začít přistupovat k odpadům systematicky. Je důležité udělat si nejprve dobrý přehled o současném stavu odpadového hospodářství. Samospráva by si poté měla stanovit jasné cíle, nastavit potřebné kroky, zavést vhodná řešení a především komunikovat s občany. Dobrá informační kampaň a motivace občanů k zapojení do systému třídění je pro úspěch zásadní.

Chcete i ve vašem městě či obci fungující a efektivní odpadové hospodářství? Kontaktujte svého regionálního manažera

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství